Llistat alfabètic

S'han trobat 1789 resultats.

(EN) durability [Economia i organització d'empreses]
(CA) durabilitat f
(ES) durabilidad
(FR) durabilité
(EN) durability [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) durabilitat f
(ES) durabilidad
(EN) durability of materials [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) durabilitat dels materials
(ES) durabilidad de los materiales
(EN) durable good [Economia i organització d'empreses]
sin. consumer durable
(CA) bé durador m
(ES) bien duradero
(FR) bien durable
Bé de consum (com ara una màquina de ren tar, un cotxe o un televisor) que pot donar servei o utilitat al llarg del temps, i no solament en el moment de realitzar el consum. La majoria de béns són en realitat duradors en un cert grau, i el terme s'utilitza sovint en un sentit més restringit, que denota béns relativament cars i tecnològicament sofisticats, com els exemples esmentats anteriorment.
(EN) duration [Economia i organització d'empreses]
(CA) durada f
(ES) duración
(FR) durée d'un projet
(EN) duration [Economia i organització d'empreses]
(CA) duration f
(ES) duration
(FR) durée
(EN) duration of project [Enginyeria industrial]
(CA) durada del projecte f
(ES) duración del proyecto
(DE) Projektierungszeit
(EN) duri- [Ciències de la Terra]
(CA) duri- pref
(ES) duri-
(FR) duri-
(EN) duric [Ciències de la Terra]
(CA) dúric -a adj
(ES) dúrico
(FR) durique
(EN) durinode [Ciències de la Terra]
(CA) durinode m
(ES) durinodo
(FR) durinode
(EN) duripan [Ciències de la Terra]
(CA) capa endurida de sílice f; duripan
(ES) duripán
(FR) duripan
(EN) dust [Ciències de la Terra]
(CA) pols f
(ES) polvo
(FR) poussière
Conjunt de partícules sòlides, entre 0,1 i 0,5 µm de diàmetre, en suspensió a l'atmosfera, produïdes per desintegració mecànica natural o artificial.
(EN) dust collector [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. textile bag filter
(CA) col·lector de pols m
(ES) colector de polvo
(EN) dust counter [Ciències de la Terra]
(CA) pulvímetre m
(ES) pulvímetro
(FR) pulvérimètre; pulvimètre
Instrument meteorològic que mesura la quantitat de pols present a l'aire.
(EN) dust mulch [Ciències de la Terra]
(CA) coberta de pols f
(ES) cubierta de polvo
(FR) mulch de chaume; paillis de poudre
(EN) dusting machine [Enginyeria tèxtil]
(CA) màquina de netejar fibres f
(ES) máquina de limpiar fibras
(FR) machine de nettoyage des fibres
(DE) Faserentstaubungsmaschine
Màquina que s'utilitza durant l'embonatge de les fibres naturals per tal d'eliminar les brosses i altres impureses.
(EN) duty [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dotació f
(ES) dotación
(EN) duty cycle [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cicle de treball m
(ES) ciclo de trabajo
(EN) duty cycle [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. duty factor
(CA) factor de treball m
(ES) factor de trabajo
(EN) duty cycle [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) cicle de treball; cicle útil m
(ES) ciclo de trabajo