Llistat alfabètic

S'han trobat 1793 resultats.

(EN) dye laser [Enginyeria química]
(CA) làser de colorant m
(ES) láser de colorante
(EN) dyed fibre [Enginyeria tèxtil]
(CA) fibra tenyida f
(ES) fibra teñida
(FR) fibre teinté
(DE) gefarbte Faser
Fibra que s'ha sotmès a la tintura.
(EN) dyed filament [Enginyeria tèxtil]
(CA) filament tenyit m
(ES) filamento teñido
(FR) filament teint
(DE) gefärbtes Filament
Filament que s'ha sotmès a l'operació de tintura.
(EN) dyeing [Enginyeria tèxtil]
(CA) tintura f
(ES) tintura
(FR) teinture
(DE) Färben
Operació d'aplicar matèries colorants a una fibra o filament en qualsevol dels seus estats.
(EN) dyeing machine [Enginyeria tèxtil]
(CA) màquina de tintura f
(ES) máquina de tintura
(FR) machine de teinture
(DE) Färbemaschine
Màquina que realitza l'operació de tintura.
(EN) dyke [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dic m; intrusió
(ES) dique
(EN) dynamic [Enginyeria industrial]
(CA) dinàmic -a adj
(ES) dinámico -ca
(DE) dynamisch
(EN) dynamic allocation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) assignació dinàmica f
(ES) asignación dinámica
(FR) affectation dynamique
Assignació de recursos que es caracteritza perquè els recursos es destinen als processos o tasques a mesura que són necessaris.
(EN) dynamic aperture [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) obertura dinàmica f
(ES) apertura dinámica
(EN) dynamic behaviour [Enginyeria industrial]
(CA) comportament dinàmic
(ES) comportamiento dinámico
(EN) dynamic channel allocation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DCA [sigla]
(CA) assignació dinàmica de canal f; DCA [sigla]
(ES) asignación dinámica de canal; DCA [sigla]
(EN) dynamic clarifier [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) decantador dinàmic m
(ES) decantador dinámico
(EN) dynamic data exchange [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DDE [sigla]
(CA) DDE [sigla]; intercanvi dinàmic de dades m
(ES) DDE [sigla]; intercambio dinámico de datos
(EN) dynamic efficiency [Economia i organització d'empreses]
(CA) eficiència dinàmica f
(ES) eficiencia dinámica
(FR) efficiencie dynamique
(EN) dynamic equilibrium [Física]
(CA) equilibri dinàmic n m
(ES) equilibrio dinámico
(FR) équilibre dynamique
(EN) dynamic level [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) nivell dinàmic m
(ES) nivel dinámico
(EN) dynamic load [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) càrrega dinàmica f
(ES) carga dinámica
(EN) dynamic model [Economia i organització d'empreses]
(CA) model dinàmic m
(ES) modelo dinámico
(FR) modèle dynamique
(EN) dynamic power dissipation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) consum dinàmic m
(ES) consumo dinámico
(EN) dynamic pressure [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pressió de velocitat; pressió dinàmica f
(ES) presión dinámica