Llistat alfabètic

S'han trobat 1790 resultats.

(EN) dynamic quenching [Enginyeria química]
(CA) desactivació dinàmica f
(ES) desactivación dinámica
(EN) dynamic RAM [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DRAM [sigla]
(CA) DRAM [sigla]; memòria RAM dinàmica f
(ES) DRAM [sigla]; memoria RAM dinámica
(EN) dynamic range [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) marge dinàmic m
(ES) margen dinámico
Relació, expressada en decibels, entre les amplituds màxima i mínima de senyal que un determinat circuit o sistema electrònic pot processar tot mantenint les seves especificacions.
(EN) dynamic range [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) marge dinàmic m
(ES) margen dinámico
Rang d'amplituds d'un quantificador en el qual es defineixen nivells per a la sortida.
(EN) dynamic routing [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) encaminament dinàmic m
(ES) encaminamiento dinámico
(EN) dynamic shear rheometer [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) reòmetre de tall directe m
(ES) reómetro de corte directo m
(EN) dynamic similarity [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) semblança dinàmica f
(ES) semejanza dinámica
(EN) dynamic similarity [Física]
(CA) semblança dinàmica n f
(ES) semejanza dinámica
(FR) similitude dynamique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) dynamic similitude [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) similitud dinàmica f
(ES) similitud dinámica
(EN) dynamic test [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) assaig dinàmic m
(ES) ensayo dinámico
(EN) dynamic time warping [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) alineació temporal dinàmica f
(ES) alineación temporal dinámica
(EN) dynamic tunnel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) túnel dinàmic m
(ES) túnel dinámico
(EN) dynamic viscosity [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) viscositat absoluta; viscositat dinàmica f
(ES) viscosidad dinámica f
(EN) dynamic viscosity [Física]
(CA) coeficient de viscositat; viscositat dinàmica n f
(ES) coeficiente de viscosidad; viscosidad dinámica
(FR) viscosité dynamique
Coeficient que permet determinar la força que cal aplicar a una capa de fluid de superfície unitària per a generar una diferència de velocitat unitat entre aquesta capa i una altra capa paral·lela situada a una distància unitat.
(EN) dynamical instability [Física]
(CA) inestabilitat dinàmica n f
(ES) inestabilidad dinámica
(FR) instabilité dynamique
(EN) dynamical meteorology [Ciències de la Terra]
(CA) meteorologia dinàmica f
(ES) meteorología dinámica
(FR) météorologie dynamique
Branca de la meteorologia que estudia la dinàmica dels fenòmens atmosfèrics.
(EN) dynamical system [Matemàtiques i estadística]
(CA) sistema dinàmic m
(ES) sistema dinámico
(EN) dynamical variable [Física]
(CA) variable dinàmica n f
(ES) variable dinámica
(FR) variable dynamique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) dynamics [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dinàmica f
(ES) dinámica
(EN) dynamics [Física]
(CA) dinàmica n f
(ES) dinámica
(FR) dynamique