Llistat alfabètic

S'han trobat 1790 resultats.

(EN) DDD [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. defined daily dose
(CA) dosi quotidiana definida f
(ES) doses cotidiana definida
(FR) dose quotidienne définie
(EN) DDE [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. dynamic data exchange
(CA) DDE [sigla]; intercanvi dinàmic de dades m
(ES) DDE [sigla]; intercambio dinámico de datos
(EN) DDL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. data description language
(CA) LDD [sigla]; llenguatge de descripció de dades m
(ES) LDD [sigla]; lenguaje de descripción de datos
(FR) langage de description de données; LDD [sigla]
Llenguatge utilitzat en els sistemes de gestió de bases de dades per descriure l'estructura i/o la composició de les dades que ha de contenir la base de dades.
(EN) de Broglie hypothesis [Física]
(CA) hipòtesi de De Broglie n f
(ES) hipótesis de De Broglie
(FR) hypothèse de De Broglie
(EN) de Broglie wave [Física]
sin. matter wave
(CA) ona associada; ona de De Broglie n f; ona de matèria
(ES) onda de materia
(FR) onde de De Broglie
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) de Broglie wavelength [Física]
(CA) longitud d'ona de De Broglie n f
(ES) longitud de onda de De Broglie
(FR) longueur d'onde de De Broglie
(EN) de Broglie-Bohm theory [Física]
sin. Bohm's interpretation; pilot-wave theory
(CA) interpretació de De Broglie-Bohm n f
(ES) interpretación causal; interpretación de Bohm; teoría de la onda piloto
(FR) interprétation causale; interprétation de Bohm; interprétation de l'onde pilote; théorie de l'onde pilote
(EN) De Leenheer method [Ciències de la Terra]
(CA) mètode de De Leenheer m
(ES) método de De Leenheer
(FR) méthode de De Leenheer
(EN) de Sitter universe [Física]
(CA) univers de De Sitter n m
(ES) universo de De Sitter
(FR) univers de De Sitter
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) de-encryption [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. decryption
(CA) desxifratge m
(ES) descifrado; desencriptación
(EN) deaccelerated motion [Física]
(CA) moviment retardat n m
(ES) movimiento retardado
(FR) mouvement décéléré
(EN) deactivation [Enginyeria química]
(CA) desactivació f
(ES) desactivación
(EN) deactivation [Enginyeria química]
(CA) desactivació
(ES) desactivación
Supressió de l'activitat d'una substància.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) deactivation [Enginyeria química]
(CA) desactivació
(ES) desactivación
Pèrdua d'energia d'estats excitats, usualment a causa de col·lisions amb altres molècules del sistema o amb les que constitueixen les parets del contenidor.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) dead cotton [Enginyeria tèxtil]
(CA) cotó mort m
(ES) algodón muerto
(FR) coton mort
(DE) tote Baumwolle
Cotó que no ha arribat a madurar i és completament pla com una cinta.
(EN) dead load [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) càrrega permanent f
(ES) carga permanente
(EN) dead pulley [Física]
sin. fixed pulley
(CA) politja fixa n f
(ES) polea fija
(FR) poulie fixe
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) dead time [Física]
(CA) temps mort n m
(ES) tiempo muerto
(FR) temps mort
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) dead time model [Física]
(CA) model de temps mort n m
(ES) modelo de tiempo muerto
(FR) modèle du temps mort
(EN) dead zone [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) zona anòxica; zona morta