Llistat alfabètic

S'han trobat 1790 resultats.

(EN) dynamo [Física]
(CA) dinamo n f
(ES) dinamo; dínamo
(FR) dynamo
(EN) dynamometer [Ciències de la Terra]
(CA) dinamòmetre m
(ES) dinamómetro
(FR) dinamomètre
Aparell per mesurar les forces estàticament.
(EN) dynamometer [Física]
sin. spring scale
(CA) dinamòmetre n m
(ES) dinamómetro
(FR) dynamomètre
(EN) dyne [Física]
(CA) dina n f
(ES) dina
(FR) dyne
dyn
(EN) dynode [Física]
(CA) dínode n m
(ES) dínodo
(FR) dynode
(EN) dys- [Ciències de la Terra]
(CA) dis- prefix
(ES) dis-
(FR) dys-
Prefix grec que significa 'difícil', 'mal'.
(EN) dyschromatopsia [Ciències de la visió]
(CA) discromatòpsia f
(ES) discromatopsia
(EN) dystr- [Ciències de la Terra]
(CA) distr- pref
(ES) distr-
(FR) dystr-
(EN) dystric [Ciències de la Terra]
(CA) dístric -a adj
(ES) dístrico
(FR) dystrique
(EN) dystrophic [Ciències de la Terra]
(CA) distròfic -a adj
(ES) distrófico
(FR) dystrophique
Dit de la substància o el medi nutritiu que presenta deficiències o anomalies.