Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) délocalisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) deslocalització f; deslocalització productiva
(ES) deslocalización
(EN) delocation
(FR) deltaèdre [Matemàtiques i estadística]
(CA) deltaedre m
(ES) deltaedro
(EN) deltahedron
(FR) deltoïde [Matemàtiques i estadística]
sin. tricuspide
(CA) deltoide f; tricúspide
(ES) deltoide; tricúspide
(EN) deltoid; tricuspid
(FR) demande [Economia i organització d'empreses]
(CA) demanda f; quantitat demandada
(ES) demanda
(EN) demand
(FR) demande [Economia i organització d'empreses]
(CA) demanda f
(ES) demanda
(EN) lawsuit
(FR) demande biochimique d'oxigène [Ciències de la Terra]
sin. DBO [sigla]
(CA) DBO [sigla]; demanda bioquímica d'oxigen f
(ES) DBO [sigla]; demanda bioquímica de oxígeno
(EN) biochemical oxygen demand; BOD [sigla]
(FR) demande chimique d'oxigène [Ciències de la Terra]
sin. DQO [sigla]
(CA) demanda química d'oxigen f; DQO [sigla]
(ES) demanda química de oxígeno
(EN) chemical oxigen demand; DQO [sigla]
(FR) demande conjointe [Economia i organització d'empreses]
(CA) demanda conjunta f
(ES) demanda conjunta
(EN) joint demand
(FR) demande cumulée [Economia i organització d'empreses]
(CA) demanda agregada f
(ES) demanda agregada
(EN) aggregate demand
(FR) demande d'argent [Economia i organització d'empreses]
(CA) demanda de diner f; demanda monetària
(ES) demanda monetaria
(EN) demand for money
(FR) demande d'investissement [Economia i organització d'empreses]
(CA) demanda d'inversió f
(ES) demanda de inversión
(EN) investment demand
(FR) demande de facteurs [Economia i organització d'empreses]
(CA) demanda de factors f; demanda derivada
(ES) demanda de factores; demanda derivada
(EN) derived demand
(FR) demande dépendante [Economia i organització d'empreses]
(CA) demanda dependent f
(ES) demanda dependiente
(EN) dependent demand
(FR) demande élastique [Economia i organització d'empreses]
(CA) demanda elàstica f
(ES) demanda elástica
(EN) elastic demand
(FR) demande indépendante [Economia i organització d'empreses]
(CA) demanda independent f
(ES) demanda independiente
(EN) independent demand
(FR) demande inélastique [Economia i organització d'empreses]
(CA) demanda inelàstica f
(ES) demanda inelástica
(EN) inelastic demand
(FR) démarche [Economia i organització d'empreses]
(CA) gestió f; management
(ES) gestión; management
(EN) management
(FR) dématérialisation de l'économie [Economia i organització d'empreses]
(CA) desmaterialització de l'economia f
(ES) desmaterialización de la economía
(EN) dematerialisation of economy
(FR) demi-anneau [Matemàtiques i estadística]
(CA) semianell m
(ES) semianillo
(EN) semiring
(FR) demi-axe [Matemàtiques i estadística]
(CA) semieix m
(ES) semieje
(EN) semiaxis