Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) dendrite [Ciències de la Terra]
(CA) dendrita f
(ES) dendrita
(EN) dendrite
Figura de forma arborescent produïda en un mineral per l'acció d'un altre d'estrany.
(FR) dendrite [Ciències de la Terra]
(CA) dendrita f
(ES) dendrita
(EN) dendrite
Agrupació de cristalls de glaç que té una estructura arborescent i constitueix la neu.
(FR) dendrogramme [Matemàtiques i estadística]
(CA) dendrograma m
(ES) dendrograma
(EN) dendrogram
(FR) dénitrification [Ciències de la Terra]
(CA) desnitrificació f
(ES) desnitrificación
(EN) denitrification
Descomposició dels nitrats del sòl en nitrits i, després, en nitrogen elemental per reducció.
(FR) dénombrable [Matemàtiques i estadística]
(CA) comptable adj
(ES) contable
(EN) countable
(FR) dénombrable [Matemàtiques i estadística]
(CA) numerable adj
(ES) numerable
(EN) denumerable; numerable
(FR) dénombré [Matemàtiques i estadística]
(CA) numerat -ada adj
(ES) numerado
(EN) numbered
(FR) dénominateur [Matemàtiques i estadística]
(CA) denominador m
(ES) denominador
(EN) denominator
(FR) dense [Matemàtiques i estadística]
(CA) dens -a adj
(ES) denso
(EN) dense
(FR) densimètre [Ciències de la Terra]
(CA) densímetre m
(ES) densímetro
(EN) densimeter
Aeròmetre que té la tija graduada directament en pesos específics.
(FR) densimètre [Física]
(CA) densímetre n m
(ES) densímetro
(EN) densimeter
(FR) densimètre à chaïne [Ciències de la Terra]
(CA) densímetre de cadena m
(ES) densímetro de cadena
(EN) chain densimeter
(FR) densimètre de Baumé [Física]
(CA) areòmetre de Baumé
(ES) areómetro de Baumé
(EN) Baumé densimeter
Areòmetre per a la mesura de la densitat relativa dels líquids graduat en graus de l'escala de Baumé.
(FR) densimétrie [Ciències de la Terra]
(CA) densimetria f
(ES) densimetría
(EN) densimetry
(FR) densité [Ciències de la Terra]
(CA) densitat f
(ES) densidad
(EN) density
Qualitat de dens.
(FR) densité [Ciències de la Terra]
(CA) densitat espectral f
(ES) densidad espectral
(EN) spectral density
Quocient entre el valor d'una magnitud radiomètrica i l'interval de longituds d'ona en el qual es mesura.
(FR) densité [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) densitat f
(ES) densidad
(EN) density
Massa per unitat de volum d'una substància. (Font de la definició: www.termcat.cat/cercaterm)
(FR) densité [Física]
sin. densité absolue; masse spécifique
(CA) densitat n f; densitat absoluta; massa específica
(ES) densidad; densidad absoluta: masa específica
(EN) absolute density; density; specific mass
(FR) densité absolue [Física]
sin. densité; masse spécifique
(CA) densitat n f; densitat absoluta; massa específica
(ES) densidad; densidad absoluta: masa específica
(EN) absolute density; density; specific mass
(FR) densité apparente [Ciències de la Terra]
(CA) densitat aparent f
(ES) densidad aparente
(EN) bulk density
Densitat relativa d'un sòl respecte a l'aigua.
Nota: En un sòl arenós és compresa entre 1.3 i 2, en un sòl llimós, entre 0.7 i 1.6, i en un sòl argilós, entre 1.1 i 1.9.