Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) densité critique [Física]
(CA) densitat crítica n f
(ES) densidad crítica
(EN) critical density
(FR) densité d'états [Física]
(CA) densitat d'estats n f
(ES) densidad de estados
(EN) density of states
(FR) densité d'occupation [Energies]
sin. coefficient de foisonnement; coefficient de remplissage
(CA) densitat de recobriment f
(ES) densidad de cubrimiento
(EN) packing density; packing efficiency
Relació entre la suma de la superfície de totes les cèl·lules fotovoltaiques i la superfície de la placa fotovoltaica on estan situades.
(FR) densité de charge électrique [Física]
(CA) densitat de càrrega elèctrica n f
(ES) densidad de carga eléctrica
(EN) electric charge density
(FR) densité de courant [Física]
(CA) densitat de corrent n f
(ES) densidad de corriente
(EN) current density
(FR) densité de courant électrique [Física]
(CA) densitat de corrent elèctric n f
(ES) densidad de corriente eléctrica
(EN) electric current density
(FR) densité de flux électrique [Física]
sin. déplacement électrique
(CA) densitat de flux elèctric; desplaçament; desplaçament elèctric n m
(ES) densidad de flujo eléctrico; desplazamiento eléctrico
(EN) electric displacement; electric flux density
(FR) densité de flux énergétique [Energies]
(CA) densitat de flux energètic f
(ES) densidad de flujo energético
(EN) energy flux density
Flux energètic per unitat de superfície.
(FR) densité de flux magnétique [Física]
sin. induction magnétique
(CA) densitat de flux magnètic; inducció magnètica n f
(ES) densidad de flujo magnético; inducción magnética
(EN) magnetic flux density; magnetic induction
(FR) densité de nombre [Física]
sin. densité numérique
(CA) densitat en nombre n f
(ES) densidad en número
(EN) number density
(FR) densité de probabilité [Matemàtiques i estadística]
(CA) densitat de probabilitat f
(ES) densidad de probabilidad
(EN) probability density
(FR) densité linéique [Física]
(CA) densitat lineal n f
(ES) densidad lineal
(EN) linear density
(FR) densité numérique [Física]
sin. densité de nombre
(CA) densitat en nombre n f
(ES) densidad en número
(EN) number density
(FR) densité optique [Ciències de la visió]
(CA) densitat f; densitat òptica
(ES) densidad; densidad óptica
(EN) density; optical density
(FR) densité optique [Energies]
(CA) densitat òptica f
(ES) densidad óptica
(EN) optical density
Logaritme decimal de la inversa del factor de transmissió d'una substància transmissora de la llum.
(FR) densité optique [Física]
(CA) densitat òptica n f
(ES) densidad óptica
(EN) optical density
(FR) densité réelle [Ciències de la Terra]
(CA) densitat real f
(ES) densidad real
(EN) grain density; particle density
(FR) densité relative [Física]
(CA) densitat relativa n f
(ES) densidad relativa
(EN) relative density
(FR) densité superficielle [Física]
sin. densité surfacique
(CA) densitat superficial n f
(ES) densidad superficial
(EN) area density; surface density
(FR) densité surfacique [Física]
sin. densité superficielle
(CA) densitat superficial n f
(ES) densidad superficial
(EN) area density; surface density