Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) dépression coupée [Ciències de la Terra]
(CA) depressió despresa f
(ES) depresión desprendida
(EN) cut-off low
Depressió freda que es desvia del seu moviment normal iniciat a l'oest per desplaçar-se en direcció a l'equador.
(FR) dépression des latitudes moyennes [Ciències de la Terra]
(CA) depressió frontal f
(ES) borrasca extratropical; ciclón extratropical
(EN) frontal low
Depressió associada a un front.
(FR) dépression du point de rosée [Ciències de la Terra]
(CA) depressió del punt de rosada f
(ES) depresión del punto de rocío
(EN) depression of the dew point
Diferència entre els valors de la temperatura de l'aire i del punt de rosada en un moment determinat.
(FR) dépression froide [Ciències de la Terra]
(CA) depressió freda f
(ES) depresión fría
(EN) cold low
Depressió en la qual l'aire de l'interior és més fred que en les zones del seu voltant.
(FR) dépression orographique [Ciències de la Terra]
sin. dépression sous le vent
(CA) depressió orogràfica f
(ES) depresión a sotavento; depresión orográfica
(EN) lee depression; orographic depression
Depressió que es forma a sotavent d'un obstacle orogràfic.
(FR) dépression polaire [Ciències de la Terra]
(CA) depressió polar f
(ES) depresión polar
(EN) polar low pressure
Depressió que es forma dins una massa d'aire polar quan aquest aire circula per sobre l'oceà i s'escalfa intensament a les capes baixes.
(FR) dépression principale [Ciències de la Terra]
(CA) depressió principal f
(ES) depresión principal
(EN) primary depression
Depressió més antiga o més important dins una família de depressions.
(FR) dépression rétrograde [Ciències de la Terra]
(CA) depressió retrògrada f
(ES) depresión retrógrada
(EN) retrograde depression
Depressió que es desplaça en sentit oposat al que tenia inicialment.
(FR) dépression secondaire [Ciències de la Terra]
(CA) depressió secundària f
(ES) depresión secundaria
(EN) secondary depression
Depressió que està lligada a una de més o menys important que es considera principal.
(FR) dépression sous le vent [Ciències de la Terra]
sin. dépression orographique
(CA) depressió orogràfica f
(ES) depresión a sotavento; depresión orográfica
(EN) lee depression; orographic depression
Depressió que es forma a sotavent d'un obstacle orogràfic.
(FR) dépression thermique [Ciències de la Terra]
(CA) depressió tèrmica f
(ES) depresión térmica
(EN) thermal low
Depressió causada per un escalfament intens de la superfície terrestre.
(FR) dépression tropicale [Ciències de la Terra]
(CA) depressió tropical f
(ES) depresión tropical
(EN) tropical depression
Depressió d'origen tropical.
(FR) DEPS [sigla] [Economia i organització d'empreses]
(CA) darrer d'entrar, primer de sortir loc; LIFO [sigla]
(ES) LIFO [sigla]; último en entrar, primero en salir
(EN) first out; last in; LIFO [sigla]
(FR) déréglementation [Economia i organització d'empreses]
(CA) desreglamentació; desregulació f
(ES) desreglamentación; desregulación
(EN) deregulation
(FR) dérivabilité [Matemàtiques i estadística]
(CA) derivabilitat f
(ES) derivabilidad
(EN) derivability
(FR) dérivable [Matemàtiques i estadística]
(CA) derivable adj
(ES) derivable
(EN) derivable
(FR) dérivation [Matemàtiques i estadística]
(CA) derivació f
(ES) derivación
(EN) derivation
(FR) dérivation logarithmique [Matemàtiques i estadística]
(CA) derivació logarítmica f
(ES) derivación logarítmica
(FR) dérive [Física]
(CA) deriva n f
(ES) deriva
(EN) drift
(FR) dérive de l'exactitude de pose [Enginyeria industrial]
(CA) deriva de precisió de posa f
(ES) deriva de precisión de pose
(EN) drift of pose accuracy
Desviació lenta de la posa atesa, en una direcció, al llarg d'un nombre de cicles elevat i en un període de temps especificat, que dona lloc a una disminució progressiva de la precisió de posa.