Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) dérive des continents [Física]
(CA) deriva continental; deriva dels continents n f
(ES) deriva continental
(EN) continental drift
(FR) dérive polaire [Física]
(CA) deriva polar n f
(ES) deriva polar
(EN) polar drift
(FR) dérive vers l'ouest [Física]
(CA) deriva cap a l'oest n f
(ES) deriva hacia el oeste
(EN) westward drift
(FR) dérivée d'une fonction [Matemàtiques i estadística]
sin. fonction dérivée d'une fonction
(CA) derivada d'una funció f; funció derivada d'una funció
(ES) derivada de una función; función derivada de una función
(EN) derivate function of a function; derivative of a function
(FR) dérivée d'une fonction en un point [Matemàtiques i estadística]
(CA) derivada d'una funció en un punt f
(ES) derivada de una función en un punto
(EN) derivative of a function at a point
(FR) dérivée directionnelle [Matemàtiques i estadística]
(CA) derivada direccional f
(ES) derivada direccional
(EN) directional derivative
(FR) dérivée partielle [Matemàtiques i estadística]
(CA) derivada parcial f
(ES) derivada parcial
(EN) partial derivative
(FR) dériver [Matemàtiques i estadística]
(CA) derivar v tr
(ES) derivar
(EN) derive, to
(FR) dérogation [Economia i organització d'empreses]
sin. abrogation
(CA) abrogació f; derogació
(ES) abrogación; derogación
(EN) repeal
(FR) désagrégation [Ciències de la Terra]
(CA) desagregació f
(ES) desagregación
(EN) soil slaking
Acció de desagregar o de desagregar-se.
(FR) désaimantation [Física]
(CA) desimantació; desmagnetització n f
(ES) desimanación; desimantación; desmagnetización
(EN) demagnetization
(FR) désalinisation [Ciències de la Terra]
(CA) dessalinització f
(ES) desalinización
(EN) desalinisation
(FR) désassimilation [Ciències de la Terra]
(CA) desassimilació f
(ES) desasimilación
(EN) dissimilation
Procés biològic de degradació de les substàncies assimilades.
(FR) désaturation [Ciències de la Terra]
(CA) dessaturació f
(ES) desaturación
(EN) desaturation
Pèrdua de tots els cations del complex d'absorció, els quals són substituïts per ions d'hidrogen.
(FR) déscapitalisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) descapitalització f
(ES) descapitalización
(EN) descapitalisation
(FR) description du poste de travail [Economia i organització d'empreses]
(CA) descripció del lloc de treball f; professiografia
(ES) descripción del puesto de trabajo; profesiografía
(EN) job description
(FR) déséconomies d'agglomération [Economia i organització d'empreses]
(CA) deseconomies d'aglomeració f pl
(ES) deseconomías de aglomeración
(EN) diseconomies of agglomeration
(FR) déséconomies d'échelle [Economia i organització d'empreses]
(CA) deseconomies d'escala f pl
(ES) deseconomías de escala
(EN) diseconomies of scale
(FR) déséconomies externes [Economia i organització d'empreses]
(CA) deseconomies externes f pl
(ES) deseconomías externas
(EN) external diseconomies
(FR) désépargne [Economia i organització d'empreses]
(CA) desestalvi m
(ES) desahorro
(EN) dissaving