Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) déchargement [Enginyeria tèxtil]
(CA) descàrrega f
(ES) descarga
(EN) unloading
(DE) Entladen
Operació per treure la borra de les guarnicions d'una carda.
(FR) déchet [Economia i organització d'empreses]
(CA) residu m
(ES) residuo
(EN) waste
(FR) déchet de batteur [Enginyeria tèxtil]
(CA) sotabatà m
(ES) bajobatán; sotabatán
(EN) beater waste
(DE) Schlagmaschineabfall
Rebuig de filatura que procedeix de les impureses que el batà separa del cotó.
(FR) déchet de biomasse [Economia i organització d'empreses]
(CA) residu de biomassa m
(ES) residuo de biomasa
(EN) biomass waste
(FR) déchet de carde [Enginyeria tèxtil]
(CA) sotacarda f
(ES) bajocarda; sotacarda
(EN) card waste
(DE) Kardenabfall
Conjunt de llavors barrejades amb borra, que procedeix de la separació del cotó en el treball de la carda.
(FR) déchet de laine de carde [Enginyeria tèxtil]
(CA) borra de llana de carda f
(ES) borra de lana de carda
(EN) card wool waste
(DE) Krempelwolleabgall
Rebuig de fibres molt curtes que procedeix de l'assortiment de cardes per a llanes.
(FR) déchet en fibres courtes [Enginyeria tèxtil]
(CA) borra f
(ES) borra
(EN) short fibre waste
(DE) kurzfaserabgall
Rebuig de filatures curtes que procedeix del batanatge, cardatge, pentinatge, etc.
(FR) déchet industriel [Economia i organització d'empreses]
(CA) residu industrial m
(ES) residuo industrial
(EN) industrial waste
(FR) déchet sanitaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) residu sanitari m
(ES) residuo sanitario
(EN) health care waste
(FR) déchet spécial [Economia i organització d'empreses]
(CA) residu especial m
(ES) residuo especial
(EN) special waste
(FR) déchet toxique et dangereux [Economia i organització d'empreses]
(CA) residu tòxic i perillós m
(ES) residuo tóxico y peligroso
(EN) toxic and hazardous waste
(FR) déchetterie [Economia i organització d'empreses]
(CA) deixalleria f
(ES) recuperación de desechos
(EN) waste disposal site
(FR) déchiquetage de balle [Enginyeria tèxtil]
(CA) obertura de bales m
(ES) apertura de balas
(EN) bale breaking
(DE) Ballenbrechen
Operació de separar els flocs de les bales que han estat premsades i embalades.
(FR) déci- [Física]
(CA) deci- pfx
(ES) deci-
(EN) deci-
d
(FR) décibel [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) decibel m
(ES) decibel; decibelio
(EN) decibel
(FR) décibel [Física]
(CA) decibel n m
(ES) decibel; decibelio
(EN) decibel
dB
(FR) décile [Matemàtiques i estadística]
(CA) decil m
(ES) decil
(EN) decile
(FR) décimal [Matemàtiques i estadística]
(CA) decimal adj
(ES) decimal
(EN) decimal
(FR) décimal [Matemàtiques i estadística]
(CA) decimal m
(ES) decimal
(EN) decimal
(FR) décision [Matemàtiques i estadística]
(CA) decisió f
(ES) decisión
(EN) decision