Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) déficit commercial [Economia i organització d'empreses]
(CA) dèficit comercial m
(ES) déficit comercial
(EN) trade deficit
(FR) déficit public [Economia i organització d'empreses]
(CA) dèficit públic m
(ES) céficit público
(EN) public deficit
(FR) déficit technologique [Economia i organització d'empreses]
(CA) dèficit tecnològic m
(ES) déficit tecnológico
(EN) technology deficit
(FR) définie negative [Matemàtiques i estadística]
(CA) definit -ida negatiu -iva adj
(ES) definida negativa
(EN) negative definite
(FR) définie positive [Matemàtiques i estadística]
(CA) definit -ida positiu -iva adj
(ES) definida positiva
(EN) positive definite
(FR) définition [Matemàtiques i estadística]
(CA) definició f
(ES) definición
(EN) definition
(FR) définition de poste [Economia i organització d'empreses]
(CA) definició de lloc f
(ES) definición del puesto de trabajo
(EN) job definition
(FR) définition récursive [Matemàtiques i estadística]
(CA) definició recursiva f
(ES) definición recursiva
(EN) recursive definition
(FR) déflate [Economia i organització d'empreses]
(CA) deflactar v tr
(ES) deflactar
(EN) deflate
(FR) déflateur du PNB [Economia i organització d'empreses]
(CA) deflactor del PNB m
(ES) deflactor del PNB
(EN) GNP deflator
(FR) déflation [Ciències de la Terra]
(CA) deflació f
(ES) deflación
(EN) deflation
Acció de transport efectuada pel vent, que arrossega les partícules fines no aglomerades que formen el sòl i les acumula en depressions allunyades.
(FR) déflation [Economia i organització d'empreses]
(CA) deflació f
(ES) deflación
(EN) deflation
(FR) déflecteur [Enginyeria mecànica]
(CA) deflector m
(ES) deflector
(FR) déflexion [Ciències de la Terra]
(CA) deflexió f
(ES) deflexión
(EN) deflection
Desviació del vent causada per la força de Coriolis.
(FR) déflexion [Energies]
(CA) deflexió f
(ES) deflexión
(EN) deflection
Fenomen que consisteix en la desviació de la trajectòria normal de la llum mitjançant un dispositiu o un sistema determinat.
(FR) déflexion de la lumière [Física]
(CA) deflexió de la llum n f
(ES) deflexión de la luz
(EN) deflection of light
(FR) défloculation [Ciències de la Terra]
(CA) desfloculació f
(ES) defloculación
(EN) deflocculation
Acció contrària a la floculació.
(FR) déformation [Enginyeria mecànica]
(CA) deformació f
(ES) deformación
(EN) deformation
(FR) déformation [Física]
(CA) deformació n f
(ES) deformación
(EN) deformation; strain
(FR) déformation contibue [Matemàtiques i estadística]
(CA) deformació contínua f
(ES) deformación continua
(EN) continuos deformation