Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) déformation élastique [Ciències de la visió]
(CA) deformació elàstica f
(ES) deformación elástica
(EN) elastic deformation
(FR) déformation élastique [Física]
(CA) deformació elàstica n f
(ES) deformación elástica
(EN) elastic deformation
(FR) déformation plastique [Ciències de la visió]
(CA) deformació plàstica f
(ES) deformación plástica
(EN) plastic deformation
(FR) déformation plastique [Física]
(CA) deformació plàstica n f
(ES) deformación plástica
(EN) plastic deformation
(FR) dégel [Ciències de la Terra]
(CA) desglaç m
(ES) deshielo
(EN) thaw
Fusió del glaç que es produeix quan la temperatura de l'aire és més alta que el punt de congelació.
(FR) dégénération [Economia i organització d'empreses]
(CA) degeneració f
(ES) degeneración
(EN) degeneration
(FR) dégénéré [Matemàtiques i estadística]
(CA) degenerat -ada adj
(ES) degenerado
(EN) degenerate
(FR) dégradation [Ciències de la Terra]
(CA) degradació f
(ES) degradación
(EN) degradation
Evolució d'un sòl en un sentit desfavorable, generalment per un increment en l'evacuació de la fracció fina.
(FR) dégradation de la structure [Ciències de la Terra]
(CA) degradació de l'estructura f
(ES) degradación de la estructura
(EN) structure degradation
(FR) dégradation du sol [Economia i organització d'empreses]
(CA) degradació del sòl f
(ES) degradación del suelo
(EN) soil degradation
(FR) dégradation solaire [Energies]
(CA) degradació solar f
(ES) degradación solar
(EN) solar degradation
Fenomen que consisteix en el deteriorament de les propietats dels materials produït per l'exposició a la radiació solar.
(FR) dégraissage [Enginyeria tèxtil]
(CA) desgreixatge m; dessuardatge; rentatge de la llana
(ES) desengrase; lavado de la lana
(EN) degreasing; wool scouring
(DE) Entfetten
Operació per deixar la llana suarda neta de terra, impureses diverses, matèries solubles i suarda.
(FR) degré [Física]
(CA) grau n m
(ES) grado; grado de temperatura
(EN) degree
(FR) degré [Física]
(CA) grau n m
(ES) grado
(EN) degree
(FR) degré [Física]
sin. division
(CA) grau n m
(ES) grado
(EN) degree; scale division
(FR) degré (360) [Matemàtiques i estadística]
sin. grade (400)
(CA) grau m
(ES) grado
(EN) degree (360); grade (400)
(FR) degré Baumé [Física]
(CA) grau Baumé n m
(ES) grado Baumé
(EN) degree Baumé
B; °Bé
(FR) degré Celsius [Física]
(CA) grau Celsius n m; grau centígrad
(ES) grado Celsius; grado centígrado
(EN) degree Celsius
°C
(FR) degré centésimal [Física]
sin. gon; grade
(CA) gon; grau centesimal n m
(ES) gon; gradián; grado centesimal
(EN) centesimal degree; gon; grade
gon; grad
(FR) degré d'agrégation de la structure [Ciències de la Terra]
(CA) grau d'agregació de l'estructura m
(ES) grado de desarrollo de la estructura
(EN) soil structure grade