Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) degré d'étanchéité [Energies]
(CA) grau d'estanqueïtat m
(ES) grado de estanquidad
(EN) sealing degree
Mesura de les infiltracions d'un fluid a través d'escletxes, junts, etc.
(FR) degré d'un polinôme [Matemàtiques i estadística]
(CA) grau d'un polinomi m
(ES) grado de un polinomio
(EN) degree of a polynomial
(FR) degré d'un sommet [Matemàtiques i estadística]
(CA) grau d'un vèrtex m
(ES) grado de un vértice
(EN) degree of a vertex
(FR) degré de liberté [Enginyeria industrial]
sin. DDL
(CA) grau de llibertat m
(ES) grado de libertad
(EN) degree of freedom; DOF
Cadascuna de les variables independents, d'un màxim de sis, necessàries per definir el moviment en l'espai d'un element qualsevol de l'estructura articulada.
Nota: El nombre de graus de llibertat d'un robot industrial fa referència, generalment, al nombre de graus de llibertat de la interfície mecànica del puny, i per tant, al del terminal.
(FR) degré de liberté [Física]
(CA) grau de llibertat n m
(ES) grado de libertad
(EN) degree of freedom
(FR) degré de mobilité [Enginyeria industrial]
(CA) grau de mobilitat m
(ES) grado de movilidad
(EN) degree of mobility; mobility degree
Cadascuna de les variables necessàries per definir el moviment en l'espai d'una articulació o de l'estructura articulada.
Nota: El nombre de graus de mobilitat coincideix amb el nombre d'eixos.
(FR) degré Fahrenheit [Física]
(CA) grau Fahrenheit n m
(ES) grado Fahrenheit
(EN) degree Fahrenheit
°F
(FR) degré jour de chauffage [Energies]
(CA) grau dia de calefacció m
(ES) grado día de calefacción
(EN) heating degree-day
Cada grau en què la temperatura mitjana diària d'un edifici és inferior a una temperatura presa com a base.
Nota: Aquest paràmetre es calcula sumant les diferències entre la temperatura presa com a base i les temperatures mitjanes diàries d'un període de temps determinats, i serveix per determinar l'energia necessària per calefactar un espai.
(FR) degré jour de refroidissement [Energies]
(CA) grau dia de refrigeració m
(ES) grado día de refrigeración
(EN) cooling degree-day
Cada grau en què la temperatura mitjana diària d'un edifici sobrepassa un temperatura presa com a base.
Nota: Aquest paràmetre es calcula sumant les diferències entre la temperatura presa com a base i les temperatures mitjanes diàries d'un període de temps determinat, i serveix per determinar l'energia necessària per refrigerar un espai.
(FR) degré Réaumur [Física]
(CA) grau Réaumur n m
(ES) grado Réaumur
(EN) degree Réaumur
ºR; ºRé
(FR) degré sexagésimal [Física]
(CA) grau sexagesimal n m
(ES) grado sexagesimal
(EN) sexagesimal degree
°
(FR) degrés de liberté [Economia i organització d'empreses]
(CA) graus de llibertat m pl
(ES) grados de libertad
(EN) degrees of freedom
(FR) DEL [Física]
sin. diode électroluminescente; diode photoémissive
(CA) díode electroluminescent n m; díode emissor de llum; led
(ES) diodo electroluminiscente; diodo emisor de luz; led
(EN) LED; light-emitting diode
(FR) délai [Economia i organització d'empreses]
(CA) termini m
(ES) plazo
(EN) expiry date; time limit
(FR) délai d'amortissement [Economia i organització d'empreses]
(CA) pay-back m
(ES) pay-back
(EN) pay-back; pay-back period
(FR) délai d'attente [Economia i organització d'empreses]
(CA) temps d'espera m
(ES) tiempo de espera
(EN) waiting time
(FR) délai d'obtention [Economia i organització d'empreses]
(CA) temps d'obtenció m
(ES) tiempo de obtención
(EN) lead time
(FR) délai de carence [Economia i organització d'empreses]
(CA) termini de carència m
(ES) plazo de carencia
(EN) deferred period
(FR) délégation [Economia i organització d'empreses]
(CA) delegació f
(ES) delegación
(EN) delegation; empowerment; proxy
(FR) délit écologique [Economia i organització d'empreses]
(CA) delicte ecològic m
(ES) delito ecológico
(EN) ecological offence