Llistat alfabètic

S'han trobat 3117 resultats.

(CA) efecte de llum i ombra m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto de luz y sombra
(CA) efecte de núvol d'electrons m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) efecto de nube de electrones
(EN) electron-cloud effect
(CA) efecte de punxa [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(ES) efecto punta
(EN) point effect
(FR) effet de pointe
Fenomen produït per la presència d'un camp elèctric molt intens en les zones d'un conductor carregat on el radi de curvatura és més petit, on es produirà eventualment una descàrrega elèctrica. [Font definició: Diccionari de física, UPC-TERMCAT-ECSA]
(CA) efecte de punxa n m [Física]
(ES) efecto punta
(EN) point effect
(FR) effet de pointe
(CA) efecte de Stewart-Tolman n m [Física]
(ES) efecto de Stewart-Tolman
(EN) Stewart-Tolman effect
(FR) effet de Stewart-Tolman
(CA) efecte de tancament m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) latch-up
(EN) latch-up
(CA) efecte del terra m [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(ES) efecto de suelo
(EN) ground effect
(FR) effet sol
(CA) efecte dinàmic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto dinámico
Efecte multiplicador produït per l'aplicació de forma reiterada o brusca (des d'una certa altura, per exemple) d'una determinada sol·licitació exterior, en relació amb l'efecte mecànic que produiria aquesta mateixa sol·licitació en el cas que fos aplicada sense reiteració ni brusquedat.
(CA) efecte directe m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto directo
(EN) direct effect
(CA) efecte discontinu m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto discontinuo
(EN) intermittent effect
(CA) efecte Doppler f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) efecto Doppler
(EN) Doppler effect
(CA) efecte Doppler m [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(ES) efecto Doppler
(EN) Doppler effect
(FR) effet Doppler
Donada una font que emet una ona (sonora, electromagnètica, etc.), diferència entre la longitud d'ona emesa i la longitud d'ona que percep un observador, causada pel moviment relatiu entre font i observador. (Font: GDLC)
(CA) efecte Doppler n m [Física]
(ES) efecto Doppler
(EN) Doppler effect
(FR) effet Doppler-Fizeau
(CA) efecte Doppler gravitacional [Física]
sin. desplaçament cap al roig gravitacional; desplaçament cap al roig gravitatori n m; efecte Doppler gravitatori
(ES) desplazamiento al rojo gravitacional; desplazamiento al rojo gravitatorio; efecto Doppler gravitacional; efecto Doppler gravitatorio
(EN) Einstein shift
(FR) décalage d'Einstein; effet Doppler gravitationnel
(CA) efecte Doppler gravitatori [Física]
sin. desplaçament cap al roig gravitacional; desplaçament cap al roig gravitatori n m; efecte Doppler gravitacional
(ES) desplazamiento al rojo gravitacional; desplazamiento al rojo gravitatorio; efecto Doppler gravitacional; efecto Doppler gravitatorio
(EN) Einstein shift
(FR) décalage d'Einstein; effet Doppler gravitationnel
(CA) efecte Doppler relativista n m [Física]
(ES) efecto Doppler relativista
(EN) relativistic Doppler effect
(FR) effet Doppler relativiste
(CA) efecte Early m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) efecto Early
(EN) Early effect
(CA) efecte electrocròmic [Enginyeria química]
sin. efecte Stark m
(ES) efecto electrocrómico; efecto Stark
(EN) electrochromic effect; Stark effect
(CA) efecte electroòptic m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) efecto electroóptico
(EN) electrooptic effect
(CA) efecte electroòptic n m [Física]
(ES) efecto electroóptico
(EN) electro-optical effect
(FR) effet électro-optique