Llistat alfabètic

S'han trobat 3117 resultats.

(CA) existències [Economia i organització d'empreses]
sin. estocs; inventari m
(ES) existencias; inventario; stocks
(EN) inventory; stocks
(FR) stocks
(CA) exitància f [Enginyeria química]
(ES) exitancia
(EN) exitance
(CA) exitància n f [Física]
sin. emitància
(ES) emitancia; exitancia
(EN) emittance; exitance
(FR) émittance; exitance
(CA) exitància fotònica [Enginyeria química]
sin. emissió fotònica específica f
(ES) emisión fotónica específica; exitancia fotónica
(EN) photon exitance; specific photon emission
(CA) exitància fotònica espectral f [Enginyeria química]
(ES) exitancia fotónica espectral
(EN) spectral photon exitance
(CA) exitància lluminosa n f [Física]
sin. emitància lluminosa
(ES) emitancia luminosa; exitancia luminosa
(EN) luminous emittance; luminous exitance
(FR) émittance lumineuse; exitance lumineuse
(CA) exitància radiant f [Enginyeria química]
(ES) exitancia radiante
(EN) radiant exitance
(CA) exitància radiant espectral f [Enginyeria química]
(ES) exitancia radiante espectral
(EN) spectral radiant exitance
(CA) exodesviació f [Ciències de la visió]
(ES) exodesviación
(EN) exodesviation
(CA) exofòria f [Ciències de la visió]
(ES) exoforia
(EN) exophoria
(CA) exoftalmia f [Ciències de la visió]
(ES) exoftalmia
(EN) exophthalmos
(CA) exoftàlmic -a adj [Ciències de la visió]
(ES) exoftálmico-ca
(EN) exophthalmic
(CA) exogen -ògena adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) exógeno -na
Dit d'allò que es produeix en un material o element constructiu per causes externes.
(CA) exoplaneta n m [Física]
sin. planeta extrasolar
(ES) exoplaneta; planeta extrasolar
(EN) exoplanet; extrasolar planet
(FR) exoplanète; planète extrasolaire
(CA) exorreic -a adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) exorreico adj
(EN) exoreic; exorheic
(CA) exorreisme m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) exorreísmo
(EN) exoreism; exorheism
(CA) exosfera f [Ciències de la Terra]
(ES) exosfera
(EN) exosphere
(FR) exosphère
Capa esfèrica de l'atmosfera, per sobre dels 500 km d'altitud, en la qual els gasos més lleugers es poden escapar de l'acció del camp gravitatori terrestre.
(CA) exosfera f [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) exosfera
(CA) exosfera n f [Física]
(ES) exosfera
(EN) exosphere
(FR) exosphère
(CA) exotèrmic -a adj [Física]
(ES) exotérmico
(EN) exothermal; exothermic
(FR) exothermique