Llistat alfabètic

S'han trobat 3116 resultats.

(CA) explorador [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. navegador m
(ES) explorador; navegador
(EN) AT&; navigator; T [sigla]
(CA) explorador [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. navegador m
(ES) explorador; navegador
(EN) browser; navigator
(CA) explosió de necessitats f [Economia i organització d'empreses]
(ES) explosión de necesidades
(EN) requirements explosion
(FR) explosion des besoins
(CA) explosió de raigs γ [Física]
sin. esclat de raigs γ n m; GRB
(ES) erupción de rayos γ; explosión de rayos γ; GRB
(EN) GRB; γ-ray burst
(FR) bouffée de rayons γ; GRB; sursaut γ
(CA) explosió de roca f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) explosión de roca
(EN) rock bursting
(CA) explotació f [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) explotación
(CA) explotació f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) explotación
(CA) explotació agrícola [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(ES) explotación agrícola
(EN) agricultural holding
(FR) exploitation agricole
(CA) explotació agropecuària [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes]
(ES) explotación agropecuaria
(CA) explotació de mines f [Ciències de la Terra]
(ES) laboreo de minas
(EN) mining
(FR) exploitation
(CA) explotació ferroviària f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) explotación ferroviaria
(EN) railway operations
(CA) explotació ramadera f [Economia i organització d'empreses]
(ES) explotación ganadera
(EN) livestock farming
(FR) élevage
(CA) explotació sostenible f [Economia i organització d'empreses]
(ES) explotación sostenible
(EN) sustainable exploitation
(FR) exploitation durable
(CA) exponencial adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) exponencial
(EN) exponential
(FR) exponentiel
(CA) exponent m [Matemàtiques i estadística]
(ES) exponente
(EN) exponent
(FR) exposant
(CA) exponent de Liapunov n m [Física]
(ES) exponente de Lyapunov
(EN) Lyapunov exponent
(FR) exposant de Lyapounov
(CA) exponent politròpic n m [Física]
sin. índex politròpic
(ES) exponente politrópico
(EN) polytropic exponent
(FR) exposant polytropique
(CA) exportacions f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) exportaciones
(EN) exports
(FR) exportations
(CA) exportacions invisibles [Economia i organització d'empreses]
sin. contango m
(ES) exportaciones invisibles
(EN) invisible exports
(CA) exportacions netes f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) exportaciones netas
(EN) net exports
(FR) exportations nettes