Llistat alfabètic

S'han trobat 3117 resultats.

(CA) exsurgència f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) exsurgencia
(EN) exsurgence
(CA) extensió f [Matemàtiques i estadística]
(ES) extensión
(EN) extension
(FR) extension
(CA) extensió f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) extensión
(EN) extension
(CA) extensió algebraica f [Matemàtiques i estadística]
(ES) extensión algebraica
(EN) algebraic extension
(FR) extension algébrique
(CA) extensió d'escala f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) extensión de escala
(EN) overrange
(CA) extensió d'un cos f [Matemàtiques i estadística]
(ES) extensión de un cuerpo
(EN) extension field
(FR) extension d'un corps
(CA) extensió de cable de filaments f [Enginyeria tèxtil]
(ES) extendido de cables de filamentos
(EN) tow spreading
(FR) étalage du cable de filaments
(DE) Ausbreiten des Filamentkabels
Operació que consisteix a estendre un cable de filaments.
(CA) extensió de caire d'atac [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. LEX [sigla]
(ES) extensión del borde de ataque; LEX [sigla]
(EN) leading-edge extension; leading-edge root extensions; LEX [sigla]
(FR) extension de bord d'attaque; prolongement de bord d'attaque
Direcció a la qual apunta l'eix longitudinal d'una aeronau.
(CA) extensió espacial f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) extensión espacial
(CA) extensió lateral f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) expansión lateral
(EN) lateral spreading
(CA) extensiometria f
(ES) extensiometría
Tècnica experimental d'anàlisi de deformacions i tensions en la superfície dels materials.
(CA) extensòmetre m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) extensómetro
(EN) extensometer
(CA) extensòmetre m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) extensómetro
Instrument mecànic o elèctric que mesura la deformació longitudinal d'un cos en la zona i en la direcció en què està col·locat.
(CA) exterior [Matemàtiques i estadística]
sin. conjunt exterior m
(ES) conjunto exterior; exterior
(EN) exterior set
(FR) ensemble extérieur
(CA) externalitat f [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. efecte extern
(ES) efecto externo; externalidad
Nota: Usat generalment en plural.
(CA) externalitat d'imitació f [Economia i organització d'empreses]
(ES) externalidad de imitación
(CA) externalitats f pl [Economia i organització d'empreses]
sin. economies externes; efectes externs; externalitats econòmiques
(ES) economías externas; efectos externos; externalidades
(EN) external economies; external effects; externalities
(FR) économies externes
(CA) externalitats ambientals f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) externalidades ambientales
(EN) environmental externalities
(FR) externalités environnementales
(CA) externalitats econòmiques [Economia i organització d'empreses]
sin. economies externes; efectes externs; externalitats f pl
(ES) economías externas; efectos externos; externalidades
(EN) external economies; external effects; externalities
(FR) économies externes
(CA) externalitats espacials f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) externalidades espaciales
(EN) spatial externalities
(FR) extenalités spatiales