Llistat alfabètic

S'han trobat 3117 resultats.

(CA) extradós m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) extradós
(EN) extrados
(CA) extradós m [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(ES) extradós
(EN) upper surface
(FR) extrados
(CA) extradossat m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) trasdosado
Doblatge opac fet a un tancament pel davant d'un dels paraments per augmentar l'aïllament tèrmic o acústic del conjunt del tancament, per preveure el pas de noves instal·lacions, etc.
(CA) extradossat m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) trasdosado
(CA) extragrau m [Ciències de la Terra]
(ES) extragrado
(EN) extragrade
(FR) extragrade
(CA) extranet f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) extranet
(EN) extranet
(FR) extranet
(CA) extrapolació f [Matemàtiques i estadística]
(ES) extrapolación
(EN) extrapolation
(FR) extrapolation
Prolongació d'una llei o d'una funció fora dels límits en què ha estat determinada.
(CA) extrapolar v tr [Matemàtiques i estadística]
(ES) extrapolar
(EN) extrapolate, to
(FR) extrapoler
(CA) extraràpid m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) extrarrápido
(EN) circuit-breaker
(CA) extraterritorialitat f [Economia i organització d'empreses]
(ES) extraterritorialidad
(EN) extraterritoriality
(FR) extraterritorialité
(CA) extrem m pl [Matemàtiques i estadística]
(ES) extremo
(EN) extreme
(FR) extrême
(CA) extremal adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) extremal
(EN) extremal
(FR) extrémal
(CA) extreure una arrel v tr [Matemàtiques i estadística]
(ES) extraer una raíz
(EN) extract a root, to
(FR) extraire une racine
(CA) extrínsec -a adj [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) extrínseco
(EN) extrinsic
(CA) extrusió f [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) extrusión
(CA) extrusió f [Ciències de la visió]
(ES) extrusión
(EN) extrusion
(CA) extrusió n f [Física]
(ES) extrusión
(EN) extrusion
(FR) extrusion