Llistat alfabètic

S'han trobat 3117 resultats.

(CA) ecoauditoria [Desenvolupament humà i sostenible] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. auditoria ambiental f
(ES) auditoría ambiental f; ecoauditoría
(EN) eco-audit; environmental audit
(CA) ecobarri [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. barri sostenible
(EN) eco-district; eco-neighborhood; eco-neighbourhood; sustainable district; sustainable neighborhood; sustainable neighbourhood
(CA) ecoblanqueig [Desenvolupament humà i sostenible]
(EN) greenwash; greenwashing
(CA) ecodisseny m [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. disseny ecològic
(ES) diseño ecológico; ecodiseño
(CA) ecoeficiència [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. eficiència ecològica
(EN) eco-efficiency
(CA) ecoenergètic -a [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) ecoenergético
(EN) energy efficient; energy-efficient
(CA) ecoespai [Economia i organització d'empreses]
sin. espai ambiental m
(ES) ecospacio; espacio ambiental
(EN) ecospace; environmental space
(FR) espace environnemental
(CA) ecoetiqueta f [Economia i organització d'empreses]
(ES) ecoetiqueta
(EN) ecolabel
(FR) étiquette écologique
(CA) ecoetiqueta [Desenvolupament humà i sostenible] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. etiqueta ecològica f
(ES) ecoetiqueta; etiqueta ecológica
(EN) eco-label; ecological label
(CA) ecoetiquetatge m [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. etiquetatge ecològic
(ES) ecoetiquetaje; etiquetado ecológico
(CA) ecoetiquetatge [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. etiquetatge ecològic
(EN) ecolabelling
(CA) ecofisiologia vegetal [Termes de recerca UPC]
(CA) ecòleg / ecòloga [Desenvolupament humà i sostenible]
(EN) ecologist
(CA) ecologia f [Ciències de la Terra] [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) ecología
(EN) ecology
(FR) écologie
Part de la biologia que estudia les interrelacions dels éssers vius entre ells i amb llur medi.
(CA) ecologia f [Economia i organització d'empreses]
(ES) ecología
(EN) ecology
(FR) écologie
(CA) ecologia industrial [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) ecología industrial
(EN) industrial ecology
(CA) ecològic / ecològica [Desenvolupament humà i sostenible]
(EN) earth-friendly; ecofriendly; ecological; environment friendly; environmental; environmentally friendly; green
(CA) ecologisme radical [Desenvolupament humà i sostenible]
(EN) deep ecology
(CA) ecologista [Desenvolupament humà i sostenible]
(EN) ecologist
(CA) econometria f [Economia i organització d'empreses]
(ES) econometría
(EN) econometrics
(FR) économétrie