Llistat alfabètic

S'han trobat 3117 resultats.

(CA) ecotaxa f [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. taxa ecològica
(ES) ecotasa; tasa ecológica
(CA) ecotaxa f [Economia i organització d'empreses]
(ES) ecotasa
(EN) ecotax; green tax
(FR) écotaxe
(CA) ecotip m [Ciències de la Terra]
(ES) ecotipo
(EN) ecotype
(FR) écotype
Subdivisió d'una espècie que es caracteritza més per la seva adaptació a condicions ambientals determinades que no pas per diferències morfològiques notòries.
(CA) ecotoxicologia [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) ecotoxicología
(EN) eco-toxicology; ecotoxicology
(FR) écotoxicologie
(CA) ecoturisme m [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. turisme ecològic
(ES) ecoturismo; turismo ecológico
(CA) ECSD m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) ECSD
(EN) ECSD
(CA) èctasi corneal [Ciències de la visió]
(ES) ectasia corneal
(EN) corneal ectasia
(CA) ectodinamogènic -a adj [Ciències de la Terra]
sin. ectodinamomorf
(ES) ectodinamógeno; ectodinamomorfo
(EN) ectodynamogenic; ectodynamomorphic
(FR) ectodynamogène; ectodynamomorphe
Dit del sòl la gènesi del qual ha depès bàsicament del clima.
(CA) ectodinamomorf [Ciències de la Terra]
sin. ectodinamogènic -a adj
(ES) ectodinamógeno; ectodinamomorfo
(EN) ectodynamogenic; ectodynamomorphic
(FR) ectodynamogène; ectodynamomorphe
Dit del sòl la gènesi del qual ha depès bàsicament del clima.
(CA) ectomicorriza [Ciències de la Terra]
sin. micorriza ectòtrofa f
(ES) ectomicorriza; micorriza ectótrofa
(EN) ectomycorrhiza; ectotrophic mycorrhiza
(FR) ectomycorhize; mycorhirze ectotrophe
(CA) ectropi m [Ciències de la visió]
(ES) ectropión
(EN) ectropion
(CA) ecu m [Economia i organització d'empreses]
(ES) ecu
(EN) ecu; European currency unit
(FR) ECU
(CA) edàfic -a adj [Ciències de la Terra]
(ES) edáfico
(EN) pedologic
(FR) pédologique
Relatiu o pertanyent al sòl.
(CA) edafoclima [Ciències de la Terra]
sin. clima del sòl m
(ES) clima del suelo; edafoclima
(EN) solclime
(FR) climat du sol; pédoclimat
(CA) edafogènesi f [Ciències de la Terra]
sin. gènesi del sòl
(ES) edafogénesis; formación del suelo; génesis del suelo
(EN) pedogenesis; soil formation; soil genesis
(FR) formation du sol; genèse du sol; pédogenèse
(CA) edafòleg -òloga m i f [Ciències de la Terra]
(ES) edafólogo
(EN) soil scientist
(FR) pédologue
Persona que es dedica a l'edafologia.
(CA) edafologia f [Ciències de la Terra]
sin. ciència del sòl
(ES) edafología
(EN) soil science
(FR) science du sol
Part de la pedologia que estudia el sòl com a sosteniment del món vegetal, és a dir, la seva fertilitat i la seva economia hídrica com a factors de creixement de les plantes.
(CA) èdafon m [Ciències de la Terra]
(ES) edafón
(EN) edaphon
(FR) édaphon
Conjunt dels microorganismes del sòl.
(CA) edafosfera f [Ciències de la Terra]
(ES) edafosfera
(EN) pedosphere
(FR) pédosphère
(CA) edafotorbació f [Ciències de la Terra]
(ES) edafoturbación
(EN) pedoturbation
(FR) pédoturbation