Llistat alfabètic

S'han trobat 3117 resultats.

(CA) efecte a llarg termini m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto a largo plazo
(EN) long term effect
(CA) efecte a mitjà termini m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto a medio plazo
(EN) medium term effect
(CA) efecte acumulatiu m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto acumulativo
(EN) cumulative effect
(CA) efecte acusticoòptic m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) efecto acústico-óptico
(EN) acoustooptic effect
(CA) efecte ambiental m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto ambiental
(EN) environmental effect
(CA) efecte Auger n m [Física]
(ES) efecto Auger
(EN) Auger effect
(FR) effet Auger
(CA) efecte bloc m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) efecto bloque
(EN) block effect
(CA) efecte ciutat m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto ciudad
(CA) efecte col·lectiu m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) efecto colectivo
(EN) collective effect
(CA) efecte Compton n m [Física]
sin. difusió de Compton
(ES) difusión Compton; efecto Compton
(EN) Compton effect; Compton scattering
(FR) diffusion Compton; effet Compton
(CA) efecte continu m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto continuo
(EN) continuous effect
(CA) efecte Cotton-Mouton n m [Física]
(ES) efecto Cotton-Mouton
(EN) Cotton-Mouton effect
(FR) effet de Cotton-Mouton
(CA) efecte d'accelerador m [Economia i organització d'empreses]
sin. accelerador; coeficient d'acceleració
(ES) coeficiente de aceleración; efecto acelerador
(EN) acceleration principle; accelerator effect; accelerator theory
(FR) accélérateur
(CA) efecte d'allau m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) efecto de avalancha
(EN) avalanche effect
(CA) efecte d'aparició irregular m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto de aparición irregular
(CA) efecte d'aprenentatge [Economia i organització d'empreses]
sin. corba d'aprenentatge f; corba de progrés
(ES) curva de progreso; efecto de aprendizaje
(EN) learning curve
(FR) courbe d'apprentissage
(CA) efecte d'àtom pesant m [Enginyeria química]
(ES) efecto de átomo pesado
(EN) heavy atom effect
(CA) efecte d'àtom pesant extern m [Enginyeria química]
(ES) efecto de átomo pesado externo
(EN) external heavy atom effect
(CA) efecte d'emmascarament m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) efecto de enmascaramiento
(EN) acoustical masking
(CA) efecte d'escala m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto de escala
(EN) scale effect