Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) economies of brand [Economia i organització d'empreses]
(CA) economies de firma f pl
(ES) economías de firma
(FR) économies de firme
(EN) economies of establishment [Economia i organització d'empreses]
(CA) economies d'establiment f pl; economies intraestabliments
(ES) economías de establecimientos; economías intraestablecimientos
(FR) économies d'établissement
(EN) economies of imitation [Economia i organització d'empreses]
(CA) economies d'imitació f pl
(ES) economías de imitación
(FR) économies d'imitation
(EN) economies of integration [Economia i organització d'empreses]
(CA) economies d'integració f pl
(ES) economías de integración
(FR) économies d'intégration
(EN) economies of location [Economia i organització d'empreses]
sin. locational economies
(CA) economies de localització f pl
(ES) economías de localización
(FR) économies de localisation
(EN) economies of prosimity [Economia i organització d'empreses]
(CA) economies de proximitat f pl
(ES) economías de proximidad
(FR) économies de proximité
(EN) economies of range [Economia i organització d'empreses]
(CA) economies d'envergadura f pl; economies de gamma
(ES) economías de envergadura; economías de gama
(FR) économies de gamme
(EN) economies of scale [Economia i organització d'empreses]
(CA) economies d'escala f pl
(ES) economías de escala
(FR) économies d'échelle
(EN) economies of scope [Economia i organització d'empreses]
(CA) economies d'abast f pl; economies d'àmbit
(ES) economías de alcance
(EN) economies of urbanisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) economies d'urbanització f pl
(ES) economías de urbanización
(FR) économies d'urbanisation
(EN) economist [Economia i organització d'empreses]
(CA) economista m i f
(ES) economista
(FR) économiste
(EN) ecoproduct [Economia i organització d'empreses]
sin. ecologically friendly product; green product
(CA) ecoproducte; producte ecològic m
(ES) ecoproducto; producto ecológico
(FR) produit écologique
(EN) ecospace [Economia i organització d'empreses]
sin. environmental space
(CA) ecoespai; espai ambiental m
(ES) ecospacio; espacio ambiental
(FR) espace environnemental
(EN) ecosystem [Economia i organització d'empreses]
(CA) ecosistema m
(ES) ecosistema
(FR) écosystème
(EN) ecosystem [Ciències de la Terra]
(CA) ecosistema m
(ES) ecosistema
(FR) écosystème
Unitat funcional constituïda per un biòtop i els organismes que hi habiten.
(EN) ecosystem-based [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecosystemic
(CA) ecosistèmic -a
(EN) ecosystemic [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecosystem-based
(CA) ecosistèmic -a
(EN) ecotax [Economia i organització d'empreses]
sin. green tax
(CA) ecotaxa f
(ES) ecotasa
(FR) écotaxe
(EN) ecotourism [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecological tourism; green tourism
(CA) turisme ecològic
(EN) ecotoxicology [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. eco-toxicology
(CA) ecotoxicologia
(ES) ecotoxicología
(FR) écotoxicologie