Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) excited state [Física]
(CA) estat excitat n m
(ES) estado excitado
(FR) état excité
(EN) exciter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) excitador m
(ES) excitador
(EN) exciton [Enginyeria química]
(CA) excitó m
(ES) excitón
(EN) exciton [Física]
(CA) excitó n m
(ES) excitón
(FR) exciton
(EN) excluded middle [Matemàtiques i estadística]
(CA) terç exclòs m
(ES) tercio excluido
(EN) excluded middle principle [Matemàtiques i estadística]
(CA) principi del tercer exclòs m
(ES) principio del tercero excluido
(FR) principe du troisième exclu
(EN) exclusion chromatography [Enginyeria química]
sin. permeation chromatography
(CA) cromatografia d'exclusió; cromatografia de permeació
(ES) cromatografía de exclusión; cromatografía de permeación
Cromatografia en què la separació es basa en els efectes d'exclusió causats per la diferència de mida, de forma o de càrrega de les molècules o dels ions, en relació amb la fase estacionària.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) exclusion principle [Física]
sin. Pauli exclusion principle
(CA) principi d'exclusió; principi d'exclusió de Pauli n m
(ES) principio de exclusión; principio de exclusión de Pauli
(FR) principe d'exclusion; principe d'exclusion de Pauli
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) exclusive lane [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carril exclusiu m
(ES) carril exclusivo
(EN) exculpatory circumstances [Economia i organització d'empreses]
(CA) eximent m
(ES) eximente
(FR) exonération
(EN) executable code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) codi executable m
(ES) código ejecutable
Codi que la màquina pot executar directament.
(EN) execution [Enginyeria industrial]
sin. performance
(CA) execució f
(ES) ejecución
(DE) Ausführung
(EN) execution project [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) projecte d'execució m
(ES) proyecto de ejecución
(EN) execution time [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. run time; running time
(CA) temps d'execució m
(ES) tiempo de ejecución
(FR) temps d'exécution
Període de temps que dura una execució.
(EN) executive [Economia i organització d'empreses]
(CA) executiu -iva m i f
(ES) ejecutivo
(FR) cadre
(EN) executive information system [Economia i organització d'empreses]
sin. EIS [sigla]
(CA) SIE [sigla]; sistema d'informació per a executius m
(ES) SIE [sigla]; sistema de información para ejecutivos
(FR) système d'information des cadres
(EN) exercising an option [Economia i organització d'empreses]
(CA) exercici d'un futur; exercici d'una opció m
(ES) ejercicio de un futuro; ejercicio de una opción
(FR) exercise d'une option
(EN) exergy [Enginyeria mecànica]
(CA) exergia f
(ES) exergía
(FR) exergie
(EN) exergy [Física]
(CA) exergia n f
(ES) exergía
(FR) exergie
(EN) exfoliation [Ciències de la Terra]
(CA) exfoliació f
(ES) exfoliación
(FR) exfoliation