Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) exhaustion dyeing [Enginyeria tèxtil]
(CA) tintura per esgotament f
(ES) tintura por agotamiento
(FR) teinture par épuisement
(DE) Ausziehfärben
Tintura en la qual el colorant queda exhaurit.
(EN) exhumed paleosol [Ciències de la Terra]
(CA) paleosòl exhumat m
(ES) paleosol exhumado
(FR) paléosol exhumé
(EN) EXIF data [Ciències de la visió]
(CA) dades EXIF
(ES) datos EXIF
Nota: La sigla EXIF prové del terme desenvolupat EXchangeable Image File.
(EN) exinscribed circunference to a triangle [Matemàtiques i estadística]
(CA) circumferència exinscrita a un triangle f
(ES) circunferencia exinscrita a un triángulo
(FR) circonférence exinscrite à un triangle
(EN) existence theorem [Matemàtiques i estadística]
(CA) teorema d'existència m
(ES) teorema de existencia
(FR) théorème d'existence
(EN) existential formula [Matemàtiques i estadística]
(CA) fórmula existencial f
(ES) fórmula existencial
(EN) existential quantifier [Matemàtiques i estadística]
(CA) quantificador existencial m
(ES) cuantificador existencial
(EN) existing full overtaking sight distance [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. existing passing sight distance
(CA) visibilitat d'avançament f
(ES) visibilidad de adelantamiento
(EN) existing passing sight distance [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. existing full overtaking sight distance
(CA) visibilitat d'avançament f
(ES) visibilidad de adelantamiento
(EN) existing stopping sight distance [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) visibilitat de parada f
(ES) visibilidad de parada
(EN) exit barriers [Economia i organització d'empreses]
(CA) barreres de sortida f pl
(ES) barreras de salida
(FR) barrières de sortie
Situacions o causes que frenen o impedeixen que una empresa surti d'un sector productiu determinat, com ara els costos irrecuperables, que representen les inversions en actius que no es poden destinar a cap altra producció. En aquest sentit, les barreres de sortida seran més elevades com més grans siguin els costos d'adaptació dels actius a les noves activitats. Altres barreres de sortida vénen determinades per la situació socioeconòmica de l'empresa.
(EN) exit cost [Economia i organització d'empreses]
(CA) cost de sortida m
(ES) coste de salida
(FR) coût de sortie
(EN) exit pupil [Ciències de la visió]
(CA) pupil·la de sortida
(ES) pupila de salida
(EN) exit pupil [Física]
(CA) pupil·la de sortida n f
(ES) pupila de salida
(FR) pupille de sortie
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) exit slit [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) ranura de sortida f
(ES) rendija de salida
(EN) exit window [Ciències de la visió]
(CA) llucana de sortida f
(ES) lucarna de salida
(EN) exit, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sortir v intr
(ES) salir
Acció que realitza l'usuari en tancar una aplicació o programa.
(EN) exitance [Ciències de la Terra]
sin. emittance; radiant emittance
(CA) emitància f
(ES) emitancia; emitancia radiante
(FR) émittance énergétique; exitance
Radiació que emet un cos per unitat de temps i de superfície.
(EN) exitance [Enginyeria química]
(CA) exitància f
(ES) exitancia
(EN) exitance [Energies]
sin. emittance
(CA) emitància f; excitància
(ES) emitancia; exitancia
(FR) émittance; exitance; facteur d'émission
Flux energètic emès per un cos per unitat de superfície.