Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) export [Economia i organització d'empreses]
(CA) exportar v tr
(ES) exportar
(FR) exporter
(EN) export base model [Economia i organització d'empreses]
(CA) base exportadora f; teoria de la base econòmica; teoria de la base exportadora
(ES) base exportadora; teoría de la base económica; teoría de la base exportadora
(FR) base exportatrice
(EN) export multiplier [Economia i organització d'empreses]
(CA) multiplicador de les exportacions m
(ES) multiplicador de las exportaciones
(FR) multiplicateur d'exportations
(EN) export promotion [Economia i organització d'empreses]
(CA) promoció d'exportacions f
(ES) promoción de exportaciones
(FR) promotion des exportations
(EN) export, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) exportar v tr
(ES) exportar
(EN) exporting strategy [Economia i organització d'empreses]
sin. exports strategy
(CA) estratègia d'exportació f
(ES) estrategia de exportación
(FR) stratégie d'exportation
(EN) exports [Economia i organització d'empreses]
(CA) exportacions f pl
(ES) exportaciones
(FR) exportations
(EN) exports strategy [Economia i organització d'empreses]
sin. exporting strategy
(CA) estratègia d'exportació f
(ES) estrategia de exportación
(FR) stratégie d'exportation
(EN) exposed terminal [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) terminal exposat m
(ES) terminal expuesto
(EN) exposure [Física]
(CA) exposició n f
(ES) exposición
(FR) exposition
(EN) expression [Matemàtiques i estadística]
(CA) expressió f
(ES) expresión
(FR) expression
(EN) exsurgence [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) exsurgència f
(ES) exsurgencia
(EN) exsurgence [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ull m
(ES) surgencia
(EN) exsurgence [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ullal m
(ES) ojo
(EN) extend [Matemàtiques i estadística]
(CA) ampliar v tr
(ES) ampliar
(EN) extended Kalman filter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) filtre de Kalman estès m
(ES) filtro de Kalman extendido
(EN) extended object [Geomàtica]
(CA) objecte extens m
(ES)  
(FR) objet étendu m
(IT) oggetto esteso
(EN) extended service set [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ESS [sigla]
(CA) conjunt estès de servei m; ESS [sigla]
(ES) conjunto extendido de servicio; ESS [sigla]
(EN) extension [Matemàtiques i estadística]
(CA) ampliació f
(ES) ampliación
(EN) extension [Matemàtiques i estadística]
(CA) extensió f
(ES) extensión
(FR) extension