Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) extremal [Matemàtiques i estadística]
(CA) extremal adj
(ES) extremal
(FR) extrémal
(EN) extreme [Matemàtiques i estadística]
(CA) extrem m pl
(ES) extremo
(FR) extrême
(EN) extreme temperature [Ciències de la Terra]
(CA) temperatura extrema f
(ES) temperatura extrema
(FR) température extrême
Temperatura màxima i temperatura mínima a què s'arriba durant un període de temps i en un lloc determinat.
(EN) extreme term [Matemàtiques i estadística]
(CA) terme extrem m pl
(ES) término extremo
(FR) terme extrême
(EN) extreme wave climate [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) règim de temporals m
(ES) régimen de temporales m
(EN) extrinsic [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) extrínsec -a adj
(ES) extrínseco
(EN) extrinsic ocular muscle [Ciències de la visió]
sin. extraocular muscle
(CA) múscul extraocular; múscul extrínsec de l'ull m
(ES) músculo extraocular; músculo extrínseco del ojo
(EN) extrinsic semiconductor [Energies]
(CA) semiconductor extrínsec m
(ES) semiconductor extrínseco
(FR) semiconductor extrinsèque
Semiconductor que resulta d'alterar les propietats elèctriques d'un semiconductor intrínsec mitjançant la introducció d'impureses en la seva estructura.
(EN) extrinsic semiconductor [Física]
(CA) semiconductor extrínsec n m
(ES) semiconductor extrínseco
(FR) semi-conducteur extrinsèque
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) extrinsic value [Economia i organització d'empreses]
sin. time value; time value premium
(CA) valor extrínsec m; valor temps
(ES) valor extrínseco; valor tiempo
(FR) valeur extrinsèque
(EN) extrusion [Ciències de la visió]
(CA) extrusió f
(ES) extrusión
(EN) extrusion [Geomàtica]
sin. blister; border break
(CA) orla del mapa f
(ES) extrusión; rebase m
(FR) crevé m
(IT) estrusione
Part de la superfície que sobrepassa l'orla i que estén puntualment el camp del mapa.
(EN) extrusion [Física]
(CA) extrusió n f
(ES) extrusión
(FR) extrusion
(EN) extrusion spinning [Enginyeria tèxtil]
(CA) filatura per extrusió f
(ES) hilatura por extrusión
(FR) filage
(DE) Erspinnen
Filatura amb la qual s'obtenen filaments sintètics o filaments artificials.
(EN) extrusion spinning frame [Enginyeria tèxtil]
(CA) filadora per extrusió f
(ES) hiladora por extrusión
(FR) machine de filage par extrusion
(DE) Erspinnmaschine
Filadora que transforma el polímer en filaments.
(EN) eye [Ciències de la visió]
(CA) ull m
(ES) ojo
(EN) eye [Física]
(CA) ull n m
(ES) ojo
(FR) Å“il
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) eye diagram [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) diagrama d'ull m
(ES) diagrama de ojo
(EN) eye of the storm [Ciències de la Terra]
sin. vortex
(CA) ull de cicló m; vòrtex de cicló
(ES) ojo del
(FR) oe il du cyclone; vortex
Zona central d'una depressió tropical intensa que es caracteritza per la feblesa del vent, l'absència de precipitacions i, generalment, de núvols.
(EN) eye piece [Ciències de la visió]
(CA) ocular m
(ES) ocular