Llistat alfabètic

S'han trobat 1135 resultats.

(EN) father [Matemàtiques i estadística]
(CA) pare m
(ES) padre
(FR) père
(EN) fathometer [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. echosounder
(CA) sonda acústica f
(ES) ecosonda
(EN) fatigue [Enginyeria mecànica] [Enginyeria industrial:Tecnologia dels materials]
sin. stress
(CA) fatiga f
(ES) fatiga
(FR) fatigue
(EN) fatigue [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fatiga f
(ES) fatiga
(EN) fatigue law [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) llei de fatiga f
(ES) ley de fatiga
(EN) fatting up [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. bleeding
(CA) exsudació f
(ES) exudación
(EN) faucet [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tap
(CA) aixeta f
(ES) grifo m
(EN) fault [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) falla f
(ES) falla
(EN) fault [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) falla
(ES) falla
(EN) fault breccia [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) bretxa de falla f
(ES) brecha de falla
(EN) fault chain [Enginyeria industrial]
(CA) cadena de fallades f
(ES) cadena de fallos
(DE) Fehlerkette
(EN) fault coverage [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cobertura de fallades f
(ES) cobertura de fallos
(EN) fault gouge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) farina de falla f
(ES) salbanda de falla
(EN) fault tree [Enginyeria industrial]
(CA) arbre de fallades m
(ES) árbol de fallos
(DE) Fehlerbaum
(EN) fault-tolerant system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sistema robust m
(ES) sistema robusto
(EN) favourite [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. bookmark
(CA) adreça d'interès f; preferit
(ES) favorito
(EN) favourites [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. bookmarks; hotlist
(CA) llista d'adreces d'interès; llista de preferits f
(ES) favoritos; lista de favoritos
(FR) liste de signets; liste privilégiée
(EN) fax [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. fax copy
(CA) fax m
(ES) fax; telefax
(EN) fax copy [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. fax
(CA) fax m
(ES) fax; telefax
(EN) FBG [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. fiber Bragg grating
(CA) FBG [sigla]; xarxa de Bragg en fibra f
(ES) FBG [sigla]; fiber Bragg grating