Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) geographic phenomenon [Geomàtica]
(CA) fenomen geogràfic m
(ES) fenómeno geográfico m
(FR) phénomène géographique m
(IT) fenomeno geografico
Fenomen que representa un conjunt de fets i de característiques observables, i que és localitzable sobre la superfície terrestre.
(EN) geographic product [Geomàtica]
(CA) producte geogràfic m
(ES) producto geográfico m
(FR) produit à référence spatiale; produit géographique m
(IT) merge
Conjunt de dades geogràfiques agrupades sota una forma concreta amb finalitats de difusió.
(EN) geographic seamlessness [Geomàtica]
sin. seamlessness
(CA) continuïtat geogràfica f
(ES) continuidad geográfica f
(FR) continuité géographique f
(IT) continuità geografica
Verificació de la conformitat d'un producte a unes normes de qualitat determinades.
(EN) geographical coordinates [Geomàtica]
sin. geographic coordinates
(CA) coordenades geogràfiques f pl
(ES) coordenadas geográficas f pl
(FR) coordonnées géographiques f pl
(IT) coordinate terrestri
Valors que expressen la posició d'un punt sobre un pla horitzontal en relació a un sistema de referència constituït per dos eixos perpendiculars.
(EN) geographical map [Geomàtica]
(CA) mapa geogràfic m
(ES) mapa geográfico m
(FR) carte géographique f
(IT) carta geografica
Representació, sobre un suport concret, d'una regió més o menys extensa de la terra i de les ribes.
(EN) geographical name [Geomàtica]
sin. geographic name
(CA) nom geogràfic m
(ES) nombre de lugar; nombre geográfico m
(FR) nom géographique m;  nom topographique
(IT) toponimo; nome geografico
Nom propi que s'empra per designar un fenomen geogràfic particular de la superfície terrestre.
(EN) geoid [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) geoide m
(ES) geoide
(EN) geoid [Matemàtiques i estadística]
(CA) geoide m
(ES) geoide
(FR) géode
(EN) geoid [Geomàtica]
(CA) geoide m
(ES) geoide m
(FR) géoïde m
(IT) geoide
Superfície irregular que correspon al nivell mitjà dels mars i que constitueix per convenció la superfície altimètrica o la superfície d'altitud zero.
(EN) geoid [Física]
(CA) geoide n m
(ES) geoide
(FR) géoïde
(EN) geoid undulation [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ondulació del geoide f
(ES) ondulación del geoide
(EN) geoidal anomaly [Física]
sin. geoidal undulation
(CA) anomalia del geoide; ondulació del geoide
(ES) anomalía del geoide; ondulación del geoide
(FR) anomalie du géoïde; ondulation du géoïde
Distància entre el geoide i l'el·lipsoide de referència, la qual defineix la figura de la Terra en aproximació de primer ordre.
(EN) geoidal undulation [Física]
sin. geoidal anomaly
(CA) anomalia del geoide; ondulació del geoide
(ES) anomalía del geoide; ondulación del geoide
(FR) anomalie du géoïde; ondulation du géoïde
Distància entre el geoide i l'el·lipsoide de referència, la qual defineix la figura de la Terra en aproximació de primer ordre.
(EN) geoinformation [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) geoinformació
(ES) geoinformación
(EN) geological profile [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) perfil geològic
(ES) perfil geológico
(EN) geological cartography [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) cartografia geològica
(ES) cartografía geológica
(EN) geological cross-section [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) perfil geològic; tall geològic m
(ES) corte geológico; perfil geológico
(EN) geological engineering [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) enginyeria geològica
(ES) ingeniería geológica
(EN) geological erosion [Ciències de la Terra]
(CA) erosió geològica f
(ES) erosión geológica
(FR) érosion géologique
(EN) geological section [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) tall geològic
(ES) corte geológico