Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) game theory [Economia i organització d'empreses]
(CA) teoria dels jocs f
(ES) teoría de juegos
(FR) théorie des jeux
(EN) games theory [Matemàtiques i estadística]
(CA) teoria dels jocs f
(ES) teoría de juegos
(FR) théorie des jeux
(EN) gametogenesis [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Aqüicultura]
(CA) gametogènesi
(ES) gametogénesis
(EN) gamma [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) gamma f
(ES) gamma
(EN) gamma correction [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) correcció gamma f
(ES) corrección gamma
(EN) gamma function [Matemàtiques i estadística]
(CA) funció gamma f; gamma
(ES) función gamma
(FR) fonction gamma; gamma
(EN) gamma ratio [Economia i organització d'empreses]
(CA) ràtio gamma f
(ES) ratio gamma
(FR) ratio gamma
(EN) gamma rays [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) raigs gamma m pl
(ES) rayos gamma
(EN) gamma rays [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. rays
(CA) raigs gamma m pl; raigs γ
(ES) rayos gamma; rayos γ
(FR) rayons gamma; rayons γ
Radiació electromagnètica molt penetrant emesa en la desexcitació de determinats nuclis radioactius.
(EN) gange [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) gàlip m
(ES) gálibo
(EN) gangplank [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. gangway
(CA) passarel·la f
(ES) pasarela
(EN) gangway [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. gangplank
(CA) passarel·la f
(ES) pasarela
(EN) gantry [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pòrtic de senyalització m
(ES) pórtico de señalización
(EN) gantry [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) braç m
(ES) brazo
(EN) gantry crane [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) grua pòrtic f
(ES) grúa pórtico
(EN) gantry robot [Enginyeria industrial]
(CA) robot pòrtic m
(ES) robot pórtico
(FR) robot portique
Robot industrial l'estructura articulada del qual comprèn un pòrtic.
(EN) Gantt chart [Economia i organització d'empreses]
sin. Gantt graph
(CA) gràfic de Gantt m
(ES) gráfico de Gantt
(FR) graphique de Gantt
(EN) Gantt diagram [Enginyeria industrial]
(CA) diagrama de Gantt m
(ES) diagrama de Gantt
(DE) Ganttdiagramm
(EN) Gantt graph [Economia i organització d'empreses]
sin. Gantt chart
(CA) gràfic de Gantt m
(ES) gráfico de Gantt
(FR) graphique de Gantt
(EN) gap [Economia i organització d'empreses]
(CA) bretxa f; gap
(ES) brecha; gap
(FR) écart