Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) green screen [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mur verd m
(ES) muro verde
(EN) green tax [Economia i organització d'empreses]
sin. ecotax
(CA) ecotaxa f
(ES) ecotasa
(FR) écotaxe
(EN) green taxation [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. environmental taxation
(CA) fiscalitat ecològica
(EN) green tourism [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecological tourism; ecotourism
(CA) turisme ecològic
(EN) green transport vpDS [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. sustainable transport; sustainable transportation
(CA) transport sostenible
(EN) greenhouse [Energies]
(CA) hivernacle m
(ES) invernadero
(FR) serre
Construcció de tancaments transparents o translúcids a la radiació solar i opacs a la radiació tèrmica generada a l'interior, dins de la qual es creen unes condicions climàtiques favorables que permeten usar-lo amb finalitats agrícoles o com a espai calefactor incorporat a un habitatge.
(EN) greenhouse effect [Ciències de la Terra]
(CA) efecte d'hivernacle m
(ES) efecto de invernadero; efecto invernadero
(FR) effet de serre
Fenomen que consisteix en l'escalfament de l'atmosfera a causa de la seva transparència a la radiació solar i absorció de la radiació terrestre.
(EN) greenhouse effect [Economia i organització d'empreses]
(CA) efecte hivernacle m
(ES) efecto invernadero
(FR) effet de serre
(EN) greenhouse effect [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) efecte d'hivernacle m
(ES) efecto invernadero
(EN) greenhouse effect [Energies]
(CA) efecte d'hivernacle m
(ES) efecto de invernadero
(FR) effet de serre
Fenomen que consisteix en l'escalfament que es produeix quan la radiació solar penetra dins d'un espai tancat a través d'un tancament transparent o translúcid a aquesta radiació però opac a la radiació tèrmica generada a l'interior, de longitud d'ona més llarga.
(EN) greenhouse effect [Física]
(CA) efecte d'hivernacle n m
(ES) efecto invernadero
(FR) effet de serre
(EN) greenhouse gas [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. GHG
(CA) gas d'efecte d'hivernacle; gas hivernacle
(EN) greenhouse gas [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) gas amb efecte d'hivernacle
(ES) gas de efecto invernadero
(EN) greenhouse gas emissions [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) emissions de gas d'efecte d'hivernacle; emissions de gas hivernacle
(EN) greenhouse gas emissions inventory [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) inventari d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle
(EN) greenhouse gas tax [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. GHG tax
(CA) impost sobre els gasos d'efecte d'hivernacle
(EN) greenhouse wall [Energies]
(CA) mur hivernacle m
(ES) muro invernadero
(FR) mur serre
Mur solar d'obra massissa, sense obertures de termocirculació, que transmet calor a l'interior de l'edifici únicament per conducció.
(EN) greenwash [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. greenwashing
(CA) ecoblanqueig
(EN) greenwashing [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. greenwash
(CA) ecoblanqueig
(EN) gregale [Ciències de la Terra]
(CA) gregal m
(ES) gregal
Vent que bufa del nord-est.