Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) grit tank [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) desarenador m; sorrera
(ES) desarenador
(EN) groin [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) espigó m
(ES) espigón
(EN) groin field [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) camp d'espigons m
(ES) campo de espigones
(EN) groin gap [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) espaiament entre espigons m
(ES) espaciamiento entre espigones
(EN) groove [Ciències de la visió]
(CA) ranura f
(ES) ranura
Nota: Es refereix a una part de la muntura de les ulleres.
(EN) groove [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) solc m
(ES) surco
(EN) grooving [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estriatge m
(ES) estriado; ranurado
(EN) gross collector area [Energies]
(CA) àrea captadora bruta f
(ES) área captadora bruta
(FR) superficie de captation brute
Àrea màxima projectada que inclou el captador solar i tots els altres elements que normalment formen part del sistema de captació solar.
(EN) gross domestic product [Economia i organització d'empreses]
sin. GDP [sigla]
(CA) PIB [sigla]; producte interior brut m
(ES) producto interior bruto
(FR) produit intérieur brut
(EN) gross health expediture [Economia i organització d'empreses]
(CA) despesa sanitària bruta f
(ES) gasto sanitario bruto
(FR) dépense sanitaire brute
(EN) gross investment [Economia i organització d'empreses]
(CA) inversió bruta f; inversió total
(ES) inversión bruta; inversión total
(FR) investissement brut
(EN) gross margin [Economia i organització d'empreses]
sin. margin
(CA) marge m; marge brut
(ES) margen; margen bruto
(FR) marge brute
(EN) gross margin [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) marge brut
(ES) margen bruto
(EN) gross national product [Economia i organització d'empreses]
sin. GNP [sigla]
(CA) PNB [sigla]; producte nacional brut m
(ES) producto nacional bruto
(FR) produit national product
(EN) gross profit [Economia i organització d'empreses]
(CA) benefici brut m
(ES) beneficio bruto
(FR) bénéfice brut
Resultat de restar a les vendes netes, més al tres ingressos, els costos de producció corresponents, les despeses comercials, les d'administració i les amortitzacions.
(EN) grossarenic [Ciències de la Terra]
(CA) grossarènic -a adj
(ES) grosarénico
(FR) grossarénique
(EN) ground [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) massa f
(ES) masa
(EN) ground [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) terra m
(ES) tierra
(EN) ground [Física]
(CA) massa n f
(ES) masa
(FR) terre
(EN) ground beam [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) biga centradora f
(ES) viga centradora f