Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) ground beam [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) biga de lligat f
(ES) viga de atado f
(EN) ground connection [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) connexió a terra f
(ES) conexión a tierra
(EN) ground current [Física]
sin. Earth current; telluric current
(CA) corrent tel·lúric n m
(ES) corriente telúrica
(FR) courant tellurique
Corrent elèctric natural espontani que es propaga per les capes superficials de la Terra.
(EN) ground effect [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) efecte del terra m
(ES) efecto de suelo
(FR) effet sol
(EN) ground improvement [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) millora del terreny f
(ES) mejora del terreno
(EN) ground inversion [Ciències de la Terra]
sin. surface inversion
(CA) inversió tèrmica de superfície f
(ES) inversión en el suelo; inversión térmica superficial
(FR) inversion au sol
Inversió tèrmica que es produeix en una capa d'aire que és en contacte amb la superfície terrestre refredada després d'una radiació nocturna forta.
(EN) ground loop [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) bucle de massa m
(ES) bucle de masa
(FR) boucle de masse; boucle de terre
(EN) ground plane [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pla de massa m
(ES) plano de masa
(EN) ground rent [Economia i organització d'empreses]
sin. land rent
(CA) renda de la terra f; renda del sòl
(ES) renta de la tierra
(FR) revenu foncier
(EN) ground speed [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. GS [sigla]
(CA) velocitat respecte al terra
(ES) velocidad respecto el suelo
(FR) vitesse sol
(EN) ground state [Enginyeria química]
(CA) estat fonamental m
(ES) estado fundamental
(EN) ground state [Física]
(CA) estat fonamental n m
(ES) estado fundamental
(FR) état fondamental
(EN) ground swell [Enginyeries naval, marina i nàutica]
sin. swell
(CA) mar de fons
(ES) mar de fondo
(EN) ground trace [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) traça d'un satèl·lit f
(ES) traza de un satélite
(EN) ground water [Ciències de la Terra]
(CA) aigua freàtica f
(ES) agua freática
(FR) eau phréatique; eau souterraine
Aigua subterrània de la zona saturada que és sotmesa a la pressió atmosfèrica.
(EN) ground water laterite soil [Ciències de la Terra]
(CA) laterita hidromorfa f
(ES) laterita hidromorfa
(FR) latérite de nappe
(EN) ground water podzol soil [Ciències de la Terra]
(CA) podzol hidromorf m
(ES) podsol hidromorfo
(FR) podzol à nappe
(EN) ground water surface [Ciències de la Terra]
sin. water table
(CA) capa freàtica f; nivell freàtic
(ES) capa freática; nivel freático
(FR) nappe phréatique; niveau phréatique
(EN) ground yarn [Enginyeria tèxtil]
(CA) fil de fons m
(ES) hilo de fondo
(FR) fil de fond
(DE) Grundgarn
Fil que s'utilitza per a la fabricació de la part llisa o de base d'un teixit.
(EN) grounding [Física]
sin. earth grounding; earthing
(CA) connexió a terra n f; presa de terra
(ES) conexión a tierra; toma de tierra
(FR) mise à la terre
Unió d'un conductor amb la terra, la qual actua com un conductor de dimensions molt més grans que les dels conductors de laboratori.