Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) guarantee brand [Economia i organització d'empreses]
(CA) marca de garantia f
(ES) marca de garantía
(FR) label de garantie
(EN) guarantee deposit [Economia i organització d'empreses]
sin. security; security deposit
(CA) dipòsit de garantia; garantia f
(ES) déposito de garantía
(FR) dépôt de garantie
(EN) guarantee period [Economia i organització d'empreses]
(CA) període de garantia m
(ES) período de garantia
(FR) période de garantie
(EN) guaranteed value as new [Economia i organització d'empreses]
(CA) garantia de valor nou f
(ES) garantía de valor nuevo
(FR) garantie de la valeur du neuf
(EN) guarantor [Economia i organització d'empreses]
(CA) avalista m i f
(ES) avalista
(FR) avaliseur
Persona o institució que aporta el seu aval a una operació.
(EN) guard band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda de guarda f
(ES) banda de guarda
(EN) guard period [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) temps de guarda m
(ES) tiempo de guarda
(EN) guarding [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) guarda f
(ES) guarda
Nota: Per exemple "terminal de guarda", "tècnica de guarda".
(EN) guardrail [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. guide rail; safety barrier
(CA) barrera de seguretat f
(ES) barrera de seguridad f
(EN) guest [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) usuari -ària extern -a m i f
(ES) usuario -ria externo -na
(EN) GUI [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. graphical user interface
(CA) GUI [sigla]; interfície gràfica d'usuari f
(ES) GUI [sigla]; interfaz gráfica de usuario
(IT) interfaccia grafica
(EN) guide [Enginyeria mecànica]
(CA) guia f
(ES) guía
(FR) glissière; guide
(EN) guide post [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fita d'aresta f
(ES) hito de arista
(EN) guide rail [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. guardrail; safety barrier
(CA) barrera de seguretat f
(ES) barrera de seguridad f
(EN) guide sign [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. directional sign
(CA) plafó d'orientació m
(ES) cartel de orientación
(EN) guide sign [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. directional sign
(CA) senyal d'orientació m
(ES) señal de orientación
(EN) guide value [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) valor de fons m
(ES) valor de fondo
(EN) guide value [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) valor de referència; valor guia m
(ES) valor de referencia; valor guía
(EN) guided mode [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mode guiat m
(ES) modo guiado
(EN) guided wave [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ona guiada f
(ES) onda guiada