Llistat alfabètic

S'han trobat 956 resultats.

(EN) gateway [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) passarel·la f
(ES) pasarela; puerta
(EN) gathering ground [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. catchment area; catchment basin; drainage area; drainage basin; watershed
(CA) conca de drenatge
(EN) gating circuit [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) circuit de porta m
(ES) circuito de puerta
(EN) gating time [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) temps de porta m
(ES) tiempo de puerta
(EN) gauge [Enginyeria tèxtil]
(CA) galga f
(ES) galga
(FR) jauge
(DE) Gauge; Nadelteilung
Màquina que mesura la finor de les màquines i dels gèneres de punt i que s'expressa pel nombre d'agulles per unitat de longitud.
(EN) gauge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) aforador m
(ES) aforador
(EN) gauge boson [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) bosó gauge m
(ES) bosón gauge
(EN) gauge boson [Física]
(CA) bosó de gauge [gauge: en] n m
(ES) bosón de gauge
(FR) boson de jauge
Bosó de spin 1 que, en les teories quàntiques de camps, és intercanviat entre les partícules elementals i que és el responsable de les interaccions fonamentals entre aquestes partícules.
(EN) gauge widening [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sobreample de via m
(ES) sobreancho de vía
(EN) gauging [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) aforament m
(ES) aforo
(EN) gauging flume [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) canal aforador m
(ES) canal de aforo
(EN) gauging section [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) secció d'aforament f
(ES) sección de aforo
(EN) gauging station [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estació d'aforament f
(ES) estación de aforo
(EN) gauging well [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pou de plomada m
(ES) pozo de plomada
(EN) gauss [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) gauss m
(ES) gauss
(EN) gauss [Física]
sin. G
(CA) gauss n m
(ES) gauss
(FR) gauss
(EN) Gauss approximation [Física]
sin. paraxial approximation
(CA) aproximació de Gauss; aproximació paraxial
(ES) aproximación de Gauss; aproximación paraxial
(FR) approximation de Gauss; approximation paraxiale
Aproximació que s'aplica en els càlculs de l'òptica geomètrica quan tots els angles utilitzats són prou petits per a substituir els seus sinus i tangents pels angles i els cosinus per 1.
(EN) Gauss curve [Enginyeria química]
sin. Gaussian curve; normal curve
(CA) corba de Gauss; corba gaussiana; corba normal
(ES) curva de Gauss; curva gaussiana; curva normal
Corba de forma acampanada que representa una distribució de Gauss.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) Gauss law [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions] [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) llei de Gauss f
(ES) ley de Gauss
Expressió que relaciona el camp elèctric amb la densitat de càrrega.
(EN) Gauss law [Física]
(CA) llei de Gauss n f
(ES) ley de Gauss
(FR) loi de Gauss