Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) gazelle [Economia i organització d'empreses]
sin. fast-growth entreprise
(CA) empresa de creixement ràpid; gasela f
(ES) empresa de crecimiento rápido; gacela
(FR) entreprise à corissance rapide
(EN) GB [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. gigabyte
(CA) GB; gigabyte; gigaoctet m
(ES) GB; gigabyte
(FR) gigaoctet
(EN) GC [sigla] [Enginyeria química]
sin. gas chromatography; gas-phase chromatography
(CA) cromatografia de fase gasosa; cromatografia de gasos; GC [sigla]
(ES) cromatografía de fase gaseosa; cromatografía de gases; GC [sigla]
Cromatografia en columna en què la fase mòbil és un gas inert.
Nota: En cromatografia de gasos la mostra es volatilitza abans d'introduir-la a la columna cromatogràfica.
Nota lingüística: La sigla GC correspon a la denominació anglesa gas chromatography ('cromatografia de gasos').

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) GCRA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. generic cell rate algorithm
(CA) algorisme de taxa de cel·les genèric m; GCRA [sigla]
(ES) algoritmo de tasa de celdas genérico; GCRA [sigla]
(EN) GCRA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. analog modulation
(CA) modulació analògica f
(ES) modulación analógica
(EN) GDP [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. gross domestic product
(CA) PIB [sigla]; producte interior brut m
(ES) producto interior bruto
(FR) produit intérieur brut
(EN) gear [Enginyeria mecànica]
(CA) engranatge m
(ES) engranaje
(FR) engrenage
(EN) gedankenexperiment [Física]
sin. thought experiment
(CA) experiment imaginari n m
(ES) experimento imaginario
(FR) expérience de pensée; experimento mental
(EN) gegenschein [Física]
sin. counterglow
(CA) llum antisolar n f
(ES) gegenschein; luz antisolar
(FR) gegenschein; lueur antisolaire; lumière antisolaire
(EN) Geiger counter [Enginyeria química]
sin. Geiger-Müller counter
(CA) comptador de Geiger; comptador de Geiger-Müller
(ES) contador de Geiger; contador Geiger-Müller
Detector d'ionització gasosa en el qual la ionització genera pulsacions elèctriques que no depenen de l'energia incident.
Nota: En un comptador de Geiger-Müller, l'amplificació en el gas arriba a la saturació i per això el senyal és independent de l'energia incident.
Un comptador de Geiger-Müller s'utilitza per a detectar les partícules alfa i els raigs gamma emesos pels nuclis radioactius.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) Geiger-Müller counter [Física]
(CA) comptador de Geiger-Müller n m
(ES) contador Geiger-Müller
(FR) compteur Geiger-Müller
Detector d'ionització gasosa que opera sota una diferència de potencial dins de la zona de Geiger-Müller.
(EN) Geiger-Müller counter [Enginyeria química]
sin. Geiger counter
(CA) comptador de Geiger; comptador de Geiger-Müller
(ES) contador de Geiger; contador Geiger-Müller
Detector d'ionització gasosa en el qual la ionització genera pulsacions elèctriques que no depenen de l'energia incident.
Nota: En un comptador de Geiger-Müller, l'amplificació en el gas arriba a la saturació i per això el senyal és independent de l'energia incident.
Un comptador de Geiger-Müller s'utilitza per a detectar les partícules alfa i els raigs gamma emesos pels nuclis radioactius.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) Geiger-Müller region [Física]
(CA) zona de Geiger-Müller n f
(ES) zona de Geiger-Müller
(FR) région de Geiger-Müller
Interval de valors de la diferència de potencial en què opera un detector d'ionització gasosa per al qual, a més de les allaus electròniques originades per la ionització primària, es produeix un mecanisme de propagació d'allaus electròniques originades pels fotons que es produeixen en la desexcitació del gas d'ionització, per la qual cosa se satura la multiplicació per allau causada pel gas i totes les partícules produeixen impulsos de la mateixa amplitud.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) Geiger-Nuttall law [Física]
sin. Geiger-Nuttall relation; Geiger-Nuttall rule
(CA) llei de Geiger-Nuttall n f
(ES) ley de Geiger-Nuttall; regla de Geiger-Nuttall
(FR) relation de Geiger-Nutall
(EN) Geiger-Nuttall relation [Física]
sin. Geiger-Nuttall law; Geiger-Nuttall rule
(CA) llei de Geiger-Nuttall n f
(ES) ley de Geiger-Nuttall; regla de Geiger-Nuttall
(FR) relation de Geiger-Nutall
(EN) Geiger-Nuttall rule [Física]
sin. Geiger-Nuttall law; Geiger-Nuttall relation
(CA) llei de Geiger-Nuttall n f
(ES) ley de Geiger-Nuttall; regla de Geiger-Nuttall
(FR) relation de Geiger-Nutall
(EN) gel [Física]
(CA) gel n m
(ES) gel
(FR) gel
(EN) gel-filtration chromatography [Enginyeria química]
sin. gel-permeation chromatography; GPC [sigla]
(CA) cromatografia de filtració amb gels; cromatografia de permeació amb gels; GPC [sigla]
(ES) cromatografía de filtración por gel; cromatografía de permeación por gel; GPC [sigla]
Cromatografia d'exclusió per grandària en què la fase estacionària és un gel.
Nota lingüística: La sigla GPC correspon a la denominació anglesa
gel-permeation chromatography ('cromatografia de permeació amb gels').

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) gel-permeation chromatography [Enginyeria química]
sin. gel-filtration chromatography; GPC [sigla]
(CA) cromatografia de filtració amb gels; cromatografia de permeació amb gels; GPC [sigla]
(ES) cromatografía de filtración por gel; cromatografía de permeación por gel; GPC [sigla]
Cromatografia d'exclusió per grandària en què la fase estacionària és un gel.
Nota lingüística: La sigla GPC correspon a la denominació anglesa
gel-permeation chromatography ('cromatografia de permeació amb gels').

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) gelic [Ciències de la Terra]
(CA) gèlic -a adj
(ES) gélico
(FR) gélique