Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) geminate ion pair [Enginyeria química]
(CA) parell iònic geminat m
(ES) par iónico geminado
(EN) geminate pair [Enginyeria química]
(CA) parell geminat m
(ES) par geminado
(EN) geminate recombination [Enginyeria química]
(CA) recombinació geminada f
(ES) recombinación geminada
(EN) general [Matemàtiques i estadística]
(CA) general adj
(ES) general
(FR) général
(EN) general chart of accounts [Economia i organització d'empreses]
(CA) PGC [sigla]; pla general de comptabilitat m
(ES) PGC [sigla]; plan general de contabilidad
(FR) plan général comptable
(EN) general circulation [Ciències de la Terra]
(CA) circulació general f
(ES) circulación general
(FR) circulation générale
Circulació atmosfèrica més freqüent que té lloc a escala planetària.
(EN) general circulation [Física]
sin. atmospheric circulation
(CA) circulació atmosfèrica n f; circulació general atmosfèrica
(ES) circulación atmosférica; circulación general atmosférica
(FR) circulation atmosphérique; circulation atmosphérique générale
Conjunt de moviments de l'aire de l'atmosfera a gran escala, l'estructura bàsica i característiques mitjanes dels quals roman constant any rere any.
(EN) general cumulative distribution function [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) funció de distribució general f
(ES) función de distribución general
(EN) General Electric-McKinsey matrix [Economia i organització d'empreses]
sin. ADL matrix; Athur D. Little matrix
(CA) matriu ADL f; matriu Arthur D. Little; matriu General Electric-McKinsey; matriu posició competitiva-maduresa
(ES) matriz ADL; matriz Arthur D. Little; matriz General Electric-McKinsey; matriz posición competitiva-madurez
(FR) matrice ADL
(EN) general equilibrium analysis [Economia i organització d'empreses]
(CA) anàlisi de l'equilibri general f
(ES) análisis del equilibrio general
(FR) analyse de l'équilibre général
Anàlisi que, a diferència de l'anàlisi de l'equilibri parcial, estudia la interrelació entre tots els mercats, i especialment l'existència d'un conjunt de preus que permetin aquell equilibri.
(EN) general ledger [Economia i organització d'empreses]
sin. ledger
(CA) major m
(ES) Libro mayor
(FR) grand livre
(EN) general manager [Economia i organització d'empreses]
sin. CEO [sigla]; chief executive officer; managing director
(CA) CEO [sigla]; director -a general m i f
(ES) CEO [sigla]; director general
(FR) PDG [sigla]
(EN) general meeting [Economia i organització d'empreses]
sin. stockholders' meeting
(CA) junta general f
(ES) junta general
(FR) assemblée générale
(EN) general packet radio service [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. GPRS [sigla]
(CA) GPRS [sigla]; servei general de paquets per ràdio m
(ES) GPRS [sigla]; servicio general de paquetes por radio
(EN) general relativity [Física]
sin. general theory of relativity
(CA) relativitat general n f; teoria general de la relativitat
(ES) relatividad general; teoría general de la relatividad
(FR) relativité générale; théorie générale de la relativité
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) general systems theory [Economia i organització d'empreses]
(CA) teoria general de sistemes f
(ES) teoría general de sistemas
(FR) théorie générale des systèmes
(EN) general term [Matemàtiques i estadística]
(CA) terme general m
(ES) término general
(FR) terme général
(EN) general theory of relativity [Física]
sin. general relativity
(CA) relativitat general n f; teoria general de la relativitat
(ES) relatividad general; teoría general de la relatividad
(FR) relativité générale; théorie générale de la relativité
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) general topology [Matemàtiques i estadística]
sin. analytic topology; point-set topology
(CA) topologia analítica; topologia conjuntista; topologia general f
(ES) topología analítica; topología conjuntista; topología general
(FR) topologie analytique; topologie d'ensembles; topologie générale
(EN) generalisation [Geomàtica]
sin. generalization; map generalization
(CA) generalització f
(ES) generalización; generalización cartográfica f
(FR) généralisation cartographique f;  généralisation
(IT) generalizzazione cartografica
Acció de simplificar els elements cartogràfics i llur representació en funció d'una necessitat particular i segons unes normes precises.