Llistat alfabètic

S'han trobat 1278 resultats.

(CA) immobilitzat en curs m [Economia i organització d'empreses]
(ES) inmovilizado en curso
(EN) work in progress
(FR) valeurs immobilisées en cours
(CA) immobilitzat financer m [Economia i organització d'empreses]
(ES) inmovilizado financiero
(EN) permanent finanacial investiments
(FR) immobilisations financières
(CA) immobilitzat immaterial m [Economia i organització d'empreses]
(ES) inmovilizado inmaterial
(EN) intangible assets
(FR) valeurs immobilisées incorporelles
(CA) immobilitzat material m [Economia i organització d'empreses]
(ES) inmovilizado material
(EN) fixed assets
(FR) valeurs immobilisées corporelles
(CA) imode m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) imode
(EN) imode
(CA) impacte m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impacto
(EN) impact
(FR) impact
(CA) impacte m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) acceso; impacto
(EN) hit
(CA) impacte ambiental m [Enginyeria industrial]
(ES) impacto ambiental
(EN) environmental impact
(DE) Umwelteinfluss
(CA) impacte ambiental m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impacto ambiental
(EN) environmental impact
(FR) impact sur l'environnement
(CA) impacte ambiental m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impacto ambiental
(EN) environmental impact
(CA) impacte ambiental [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(ES) impacto ambiental
(EN) environmental impact
(CA) impacte ambiental compatible m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impacto ambiental compatible
(CA) impacte ambiental crític m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impacto ambiental crítico
(CA) impacte ambiental moderat m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impacto ambiental moderado
(EN) moderate environmental impact
(CA) impacte ambiental sever m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impacto ambiental severo
(EN) severe environmental impact
(CA) impacte publicitari [Termes de recerca UPC]
(ES) impacto publicitario
(CA) impacte social m [Enginyeria industrial]
(ES) impacto social
(EN) social impact
(DE) soziales Effekt
(CA) imparell [Matemàtiques i estadística]
sin. senar adj
(ES) impar
(EN) odd
(FR) impair
(CA) impedància f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impedancia
(EN) impedance
(CA) impedància f [Energies]
(ES) impedancia
(EN) impedance
(FR) impédance
Relació entre la tensió i el corrent en un circuit de corrent altern.
Nota: Inversa de l'admitància.