Llistat alfabètic

S'han trobat 1278 resultats.

(CA) impedància f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impedancia
(EN) impedance
(CA) impedància f [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) impedancia
(EN) impedance
(CA) impedància n f [Física]
(ES) impedancia
(EN) impedance
(FR) impédance
(CA) impedància [Física]
sin. impedància elèctrica n f
(ES) impedancia eléctrica
(EN) electrical impedance
(FR) impédance électrique
(CA) impedància acústica f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impedancia acústica
(EN) acoustic impedance
(CA) impedància acústica n f [Física]
(ES) impedancia acústica
(EN) acoustic impedance
(FR) impédance acoustique
(CA) impedància característica f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impedancia característica
(EN) characteristic impedance
(CA) impedància d'entrada f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impedancia de entrada
(EN) input impedance
(CA) impedància d'ona f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impedancia de onda
(EN) wave impedance
(CA) impedància de càrrega f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impedancia de carga
(EN) load impedance
(CA) impedància de generador f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impedancia de generador
(EN) source impedance
(CA) impedància de sortida f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impedancia de salida
(EN) output impedance
(CA) impedància elèctrica n f [Física]
sin. impedància
(ES) impedancia eléctrica
(EN) electrical impedance
(FR) impédance électrique
(CA) impedància equivalent f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impedancia equivalente
(EN) equivalent impedance
(CA) impedància intrínseca f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impedancia intrínseca
(EN) intrinsic impedance
(CA) impedància òptima de soroll f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impedancia óptima de ruido
(EN) optimum noise impedance
(CA) impedància reactiva f [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) impedancia reactiva
(EN) reactive impedance
(CA) impedància resistiva f [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) impedancia resistiva
(EN) resistive impedance
(CA) impedància shunt f [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) impedancia shunt
(EN) shunt impedance
(CA) impedància superficial f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impedancia superficial
(EN) surface impedance