Llistat alfabètic

S'han trobat 1278 resultats.

(CA) impuresa f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impureza
(EN) impurity
(CA) impuresa [Enginyeria industrial:Enginyeria de materials]
(ES) impureza
(EN) impurity
(CA) imputrescibilitat f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) imputrescibilidad
Qualitat del material que no es podreix.
(CA) IMSI m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) IMSI
(EN) IMSI
Identificador únic a escala mundial que es dóna a cadascun dels abonats del sistema global per a comunicacions mòbils i UMTS. Consisteix en un codi de país, un codi de xarxa o operador i el codi de l'abonat. Com a màxim pot tenir 15 xifres.
Nota: IMSI és una sigla que correspon a la denominació anglesa "international mobile subscriber identity" (identificador internacional per a l'abonat de mòbil).
(CA) IMT-2000 m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) IMT-2000
(EN) IMT-2000
(CA) IN [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. xarxa intel·ligent f
(ES) IN [sigla]; red inteligente
(EN) IN [sigla]; intelligent network
(CA) inalienabilitat del monument f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) inalienabilidad del monumento
(CA) inambigu -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) inambiguo
(EN) unambiguous
(FR) inambigu
(CA) INAP m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) INAP
(EN) INAP
(CA) incendi m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) incendio
Foc que es desenvolupa sense control en l'espai i en el temps.
(CA) incentiu m [Economia i organització d'empreses]
(ES) incentivo
(EN) incentive
(FR) stimulation
(CA) incentius fiscals a la innovació m pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) incentivos fiscales a la innovación
(EN) tax incentives for innovation
(FR) avantages fiscaux à l'innovation
(CA) incentre m [Matemàtiques i estadística]
(ES) incentro
(EN) incenter
(FR) incentre
(CA) Inceptisol m [Ciències de la Terra]
(ES) Inceptisol
(EN) Inceptisol
(FR) Inceptisol
(CA) incertesa f [Economia i organització d'empreses]
(ES) incetidumbre
(EN) uncertainty
(FR) incertitude
(CA) incertesa f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) incertidumbre
(EN) uncertainty
(CA) incertesa digital f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. indecisió digital
(ES) incertidumbre digital
(EN) digital uncertainty
(CA) incidència impositiva f [Economia i organització d'empreses]
(ES) incidencia del impuesto; incidencia impositiva
(EN) tax incidence
(FR) charge de l'impôt
(CA) incidència normal f [Ciències de la visió]
(ES) incidencia normal
(EN) normal incidence
(CA) incidència obliqua f [Ciències de la visió]
(ES) incidencia oblicua
(EN) oblique incidence