Llistat alfabètic

S'han trobat 1278 resultats.

(CA) isentròpic / isentròpica adj [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(ES) isentrópico / isentrópica
(EN) isentropic
(FR) isentrope
Dit del procés termodinàmic adiabàtic, reversible i sense flux de calor en què l'entropia no canvia.
(CA) ISI [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. interferència intersimbòlica f
(ES) interferencia intersimbólica; ISI [sigla]
(EN) intersymbol interference; ISI [sigla]
(CA) isòbar n m [Física]
(ES) isobaro
(EN) isobar
(FR) isobare
(CA) isòbar -a adj [Física]
sin. isobàric -a
(ES) isobárico; isobaro
(EN) isobaric
(FR) isobare
(CA) isòbara f [Ciències de la Terra]
(ES) isobara
(EN) isobar
(FR) isobare
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa pressió atmosfèrica.
(CA) isòbara f [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) isobara
(CA) isòbara f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. línia isòbara
(ES) isobara; línea isobara
Línia que sobre un mapa o plànol uneixpunts sotmesos a igual pressió.
(CA) isobàric -a [Física]
sin. isòbar -a adj
(ES) isobárico; isobaro
(EN) isobaric
(FR) isobare
(CA) isòbata f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. línia batimètrica
(ES) isóbata; línea batimétrica
(EN) bottom contour; depth contour; isobath
(CA) isòbata [Geomàtica]
sin. corba batimètrica f
(ES) curva batimétrica; isobata f
(EN) bathymetric contour; bathymetric line; bottom contour; depth contour; depth curve; depth line
(FR) courbe bathymétrique f; courbe de niveau bathymétrique; courbe isobathe
(IT) curva batimetrica; isobata
Lloc geomètric dels punts amb la mateixa profunditat submarina.
(CA) isobronta f [Ciències de la Terra]
(ES) isobronta
(EN) isobront
(FR) isobronte
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa freqüència de trons durant un període de temps determinat.
(CA) isocasma f [Ciències de la Terra]
(ES) isocasma
(EN) isochasm
(FR) isochasme
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa freqüència anual d'aurores.
(CA) isoclí -ina adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) isoclino
(EN) isocline
(FR) isocline
(CA) isoclina f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. línia isoclina
(ES) isoclina; línea isoclina
Línia que sobre un mapa o plànol uneix els punts que tenen la mateixa inclinació magnètica.
(CA) isoclina n f [Física]
(ES) isoclina
(EN) isocline; isoclinic line
(FR) isocline
(CA) isoclina [Enginyeries naval, marina i nàutica]
(ES) isoclina
(EN) isocline
(CA) isocor -a adj [Física]
(ES) isocórico
(EN) isochoric
(FR) isochore
(CA) isocost [Economia i organització d'empreses]
sin. corba isocost f
(ES) curva isocoste; isocoste
(EN) isocost; isocost curve
(FR) courbe isocoût
(CA) isòcron -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) isócrona
(EN) isochronic
(FR) isochrone
(CA) isòcron -a adj [Física]
(ES) isócrono
(EN) isochronal; isochronous
(FR) isochrone; isochronique