Llistat alfabètic

S'han trobat 1278 resultats.

(CA) isòcron -a adj [Física]
(ES) isócrono
(EN) isochronal; isochronous
(FR) isochrone
(CA) isòcrona f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) isócrona
(EN) isochrone
(CA) isodàpana [Economia i organització d'empreses]
sin. corba isodàpana f
(ES) curva isodápana; isodápana
(CA) isodàpana crítica f [Economia i organització d'empreses]
(ES) isodápana crítica
(CA) isodinàmica n f [Física]
(ES) isodinámica
(EN) isodynamic line
(FR) isodynamique
(CA) isoèdric -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) isoédrico
(EN) isohedrical
(FR) isoédrique
(CA) isoentròpic -a adj [Física]
sin. isentròpic -a
(ES) isentrópico; isentropique
(FR) isentropic
(CA) isòfora f [Ciències de la visió]
(ES) isofora
(EN) isophore
(CA) isofòria f [Ciències de la visió]
(ES) isoforia
(EN) isophoria
(CA) isògon -a adj [Matemàtiques i estadística]
sin. isogonal
(ES) isogonal; isógono
(EN) isogonal
(FR) isogonal; isogone
(CA) isògona f [Ciències de la Terra]
(ES) isógona
(EN) isogon
(FR) isogone
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa direcció del vent.
(CA) isògona n f [Física]
(ES) isógona
(EN) isogone; isogonic line
(FR) isogone
(CA) isogonal [Matemàtiques i estadística]
sin. isògon -a adj
(ES) isogonal; isógono
(EN) isogonal
(FR) isogonal; isogone
(CA) isograma m [Ciències de la Terra]
(ES) isograma
(EN) isogram
(FR) equiscalaire; isogramme
Mapa sinòptic en el qual es representen isolínies.
(CA) isohèlia f [Ciències de la Terra]
(ES) isohelia
(EN) isohel
(FR) isohèle
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa insolació.
(CA) isohèlia f [Energies]
(ES) isohelia
(EN) isohel
(FR) isohèle
Línia que, en una representació gràfica, uneix els punts de la superfície de la terra que registren la mateixa insolació en un període de temps determinat.
(CA) isohieta f [Ciències de la Terra]
(ES) isoyeta
(EN) isohyet
(FR) isohyète
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa quantitat de precipitació durant un període de temps determinat.
(CA) isohieta f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) isoyeta
(EN) isohyet
(CA) isohieta n f [Física]
(ES) isoyeta
(EN) isohyet
(FR) isohyète
(CA) isohipsa f [Ciències de la Terra]
(ES) isohípsa
(EN) isohypse
(FR) isohypse
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa altura geopotencial.