Llistat alfabètic

S'han trobat 1278 resultats.

(CA) isohipsa relativa f [Ciències de la Terra]
(ES) línea de espesor
(EN) thickness line
(FR) ligne d'épaisseur
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa espessor de l'estrat d'aire comprès entre dues superfícies isobàriques determinades.
(CA) isolador -a [Energies]
sin. aïllador -a adj; aïllant
(ES) aislador; aislante
(EN) insulating
(FR) isolant; isolateur
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que no són conductors ni de la calor ni de l'electricitat.
(CA) isolar [Matemàtiques i estadística]
sin. aïllar v tr
(ES) aislar; despejar
(EN) isolate, to
(FR) isoler
(CA) isolínia f [Ciències de la Terra]
(ES) isolínea; isopleta
(EN) isoline; isopleth
(FR) isoplèthe
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen el mateix valor d'un element meteorològic.
(CA) isolínia f [Geomàtica]
(ES) isolínea f
(EN) isoline
(FR) isoligne f;  courbe d'isovaleur
(IT) isolinea
Línia que uneix els punts que corresponen a un mateix valor, determinat o estimat, d'un fenomen.
(CA) isòmer n m [Física]
(ES) isómero
(EN) isomer
(FR) isomère
(CA) isòmera f [Ciències de la Terra]
(ES) isómera
(EN) isomer
(FR) isomère
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen el mateix percentatge de precipitació durant un període de temps determinat respecte del total anual.
(CA) isomeria f [Ciències de la visió]
(ES) isomería
(CA) isometria f [Matemàtiques i estadística]
(ES) isometría
(EN) isometry
(FR) isométrie
(CA) isometria local f [Matemàtiques i estadística]
(ES) isometría local
(EN) local isometry
(FR) isométrie locale
(CA) isomètric -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) isométrico
(EN) isometric
(FR) isométrique
(CA) isomorf -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) isomorfo
(EN) isomorphic
(FR) isomorphe
(CA) isomòrfic -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) isomórfico
(EN) isomorphic
(FR) isomorphique
(CA) isomorfisme m [Matemàtiques i estadística]
(ES) isomorfismo
(EN) isomorphism
(FR) isomorphisme
(CA) isomorfisme [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(ES) isomorfismo
(EN) isomorphism
(CA) isomorfisme de grafs m [Matemàtiques i estadística]
(CA) isomultiplet [Física]
sin. multiplet d'isospín n m; multiplet de càrrega
(ES) multiplete de carga; multiplete de isospín
(EN) charge multiplet; isomultiplet; isospin multiplet
(FR) isomultiplet; multiplet d'isospin; multiplet de charge
(CA) isònefa f [Ciències de la Terra]
(ES) isonefa
(EN) isoneph
(FR) isonèphe
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa nuvolositat.
(CA) isopedió m [Ciències de la Terra]
(ES) isopedión
(EN) isopedon
(FR) isopédon
(CA) isoperimètric -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) isoperimétrico
(EN) isoperimetric; isoperimetrical
(FR) isoperimétrique