Llistat alfabètic

S'han trobat 1278 resultats.

(CA) imatge radar f [Geomàtica]
(ES) imagen de radar f
(EN) radar image
(FR) cliché radar; image radar f; radargraphie
(IT) immagine radar
Document obtingut per radargrafia.
(CA) imatge real f [Ciències de la visió]
(ES) imagen real
(EN) real image
(CA) imatge retinal f [Ciències de la visió]
(ES) imagen retiniana
(EN) retinal image
(CA) imatge sensible f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) mapa de imágenes; mapa sensible
(EN) clickable image
(CA) imatge virtual f [Ciències de la visió]
(ES) imagen virtual
(EN) virtual image
(CA) imatges bàsiques f pl [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) imágenes básicas
(EN) basic images
(CA) imbricació d'imatges f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) imbricación de imágenes
(EN) spectral interleaving
(CA) IMD [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. intensitat mitjana diària f
(ES) IMD [sigla]; intensidad media diaria
(EN) AADT [sigla]; ADT [sigla]; annual average daily traffic; average daily traffic
(CA) IMEI m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) IMEI
(EN) IMEI
(CA) imitació f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) imitación
(CA) immers -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) inmerso
(EN) embedded
(CA) immersió f [Matemàtiques i estadística]
(ES) inmersión
(EN) embedding
(FR) immersion
(CA) immiscible adj [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) inmiscible
(CA) immiscible adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) inmiscible
No miscible, que no es pot mesclar.
(CA) immissari -ària adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) afluente adj; inmisario; tributario
(EN) affluent; tributary
(CA) immissió f [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) inmisión
(CA) immissió f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) inmisión
(EN) immission
(CA) immitància f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) inmitancia
(EN) immittance
(CA) immobilització f [Ciències de la Terra]
(ES) inmovilización
(EN) immobilization
(FR) immobilisation
(CA) immobilització f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) inmovilización
(EN) immobilization