Llistat alfabètic

S'han trobat 1279 resultats.

(ES) I&D [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. filtro de integración y vaciado
(CA) filtre d'integració i buidatge m
(EN) I&D; integrate and dump filter
(ES) I+D [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. investigación y desarrollo
(CA) R+D [sigla]; recerca i desenvolupament f
(EN) R&D [sigla]; research and development
(FR) RD [sigla]; recherche et développement
(ES) i.Link [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) i.Link m
(EN) i.Link
(ES) IA [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. inteligencia artificial
(CA) IA [sigla]; intel·ligència artificial f
(EN) AI [sigla]; artificail intelligence
(FR) intelligence artificielle
(ES) IA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. inteligencia artificial
(CA) IA [sigla]; intel·ligència artificial f
(EN) AI [sigla]; artificial intelligence
(FR) IA [sigla]; intelligence artificielle
(ES) IA confiable [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. intel·ligència artificial confiable
(CA) IA de confiança; intel·ligència artificial de confiança
(EN) reliable AI; trustworthy AI
(ES) IAE [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. impuesto de actividades económicas
(CA) IAE [sigla]; impost d'activitats econòmiques m
(EN) business tax
(FR) impôt sur les activités économiques
(ES) IAS [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. velocidad indicada
(CA) velocitat indicada
(EN) indicaded airspeed
(FR) vitesse indiqué
(ES) Ibex-35 [Economia i organització d'empreses]
(CA) Ibex-35 m
(ES) IC [sigla] [Enginyeria química]
sin. interacción de configuraciones
(CA) IC [sigla]; interacció de configuracions f
(EN) CI [sigla]; configuration interaction
(ES) ICA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. análisis de componentes independientes
(CA) anàlisi de components independents f; ICA [sigla]
(EN) ICA [sigla]; independent component analysis
(ES) ICMP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. protocolo de Internet de control de mensajes
(CA) ICMP [sigla] m; protocol d'Internet de control de missatges
(EN) ICMP [sigla]; Internet control message protocol
(ES) ICMP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. protocol de Internet de control de mensajes
(CA) ICMP [sigla]; protocol d'Internet de control de missatges m
(EN) ICMP [sigla]; Internet control message protocol
(ES) icono [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) icona f
(ES) icono [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) icona f
(EN) icon
(FR) icône
Pictograma, utilitzat en entorns gràfics, que permet accedir amb facilitat a la funció o les dades que representa.
(ES) iconoscopio [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) iconoscopi m
(EN) iconoscope
(ES) icosaédrico [Matemàtiques i estadística]
(CA) icosaèdric -a adj
(EN) icosahedral
(FR) icosaèdrique
(ES) icosaedro [Matemàtiques i estadística]
(CA) icosaedre m; icosàedre
(EN) icosahedron
(FR) icosaèdre
(ES) icosaedro hexakis [Matemàtiques i estadística]
(CA) icosaedre hexakis m
(EN) hexakisicosahedron
(FR) icosaèdre hexakis
(ES) icosaedro triakis [Matemàtiques i estadística]
(CA) icosaedre triakis m
(EN) triakisicosahedron
(FR) icosaèdre triakis