Llistat alfabètic

S'han trobat 1294 resultats.

(ES) ISP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. proveedor de servicios de Internet
(CA) proveïdor d'Internet m
(EN) Internet access provider; Internet service provider; ISP [sigla]
(FR) fournisseur d'accès à Internet
(ES) ISS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. rastreador de seguridad de Internet
(CA) escàner de seguretat d'Internet m; ISS [sigla]
(EN) Internet security scanner; ISS [sigla]
(ES) IST [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) IST m
(EN) IST
(ES) ISUP [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ISUP m
(EN) ISUP
(ES) ítem [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ítem m
(EN) item
(ES) iteración [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) iteració f
(EN) iteration
(ES) iteración [Matemàtiques i estadística]
(CA) iteració f
(EN) iteration
(FR) itération
(ES) iterar [Matemàtiques i estadística]
(CA) iterar v tr
(EN) iterate, to
(FR) itérer
(ES) iterativo [Matemàtiques i estadística]
(CA) iteratiu -iva adj
(EN) iterative
(FR) itératif
(ES) itinerancia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) itinerància f
(EN) roaming
(FR) itinérance
(ES) itinerancia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. conexión móvil internacional
(CA) connexió mòbil internacional f; itinerància
(EN) roaming
(ES) itinerario [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) itinerari m; poligonació
(EN) traverse
(ES) itinerario [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) itinerari m
(EN) working timetable
(ES) IVA [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. impuesto sobre el valor añadido
(CA) impost sobre el valor afegit m; IVA [sigla]
(EN) value added tax; VAT [sigla]
(FR) taxe sur la valeur ajoutée