Llistat alfabètic

S'han trobat 80 resultats.

(ES) junta de Cardan [Enginyeria mecànica]
(CA) junt de Cardan m
(ES) junta de construcción [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) junta de construcció f
(ES) junta de dilatación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) junta de dilatació f
Discontinuïtat prevista en un element constructiu o en l'estructura d'un edifici per tal de reduir les tensions degudes als canvis de temperatura.
(ES) junta de dilatación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) junt de dilatació m; juntura de dilatació
(ES) junta de dilatación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) junta de dilatació f
(EN) movement joint
(ES) junta de estanquidad [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) junt d'estanquitat m
(EN) water bar
(ES) junta de medianería [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) junt de mitgera m
(ES) junta de retracción [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) junta de retracció f
Discontinuïtat prevista en certs elements que contenen conglomerants hidràulics, com ara paviments continus, murs de formigó, etc., per tal de reduir les tensions originades per la retracció hidràulica.
(ES) junta de solera y cajero [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) juntura de sola i caixer f
(ES) junta estructural [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) junt m; junta
(EN) structural joint
(ES) junta general [Economia i organització d'empreses]
(CA) junta general f
(EN) general meeting; stockholders' meeting
(FR) assemblée générale
(ES) junta homocinética [Enginyeria mecànica]
(CA) junt homocinètic m
(ES) junta universal [Enginyeria mecànica]
(CA) junt universal m
(ES) juntura [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) juntura f
(EN) joint
(ES) Júpiter [Física]
(CA) Júpiter n m
(EN) Jupiter
(FR) Jupiter
(ES) just in time [Economia i organització d'empreses]
sin. JIT [sigla]; justo a tiempo
(CA) JIT [sigla]; just a temps loc; just in time
(EN) JIT [sigla]; just in time
(FR) juste-à-temps
(ES) justificación [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) justificació f
(EN) justification
(ES) justificación de las soluciones [Enginyeria industrial]
(CA) justificació de les solucions f
(EN) justification of solutions
(DE) Rechtfertigung einer Lösung
(ES) justiprecio [Economia i organització d'empreses]
(CA) preu just m
(EN) fair price
(FR) juste prix
(ES) justo a tiempo [Economia i organització d'empreses]
sin. JIT [sigla]; just in time
(CA) JIT [sigla]; just a temps loc; just in time
(EN) JIT [sigla]; just in time
(FR) juste-à-temps