Llistat alfabètic

S'han trobat 1061 resultats.

(ES) lugar de la red [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) lloc de xarxa m
(EN) netsite
(ES) lugar de las raíces [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) lloc de les arrels m
(EN) root locus
(ES) lugar geométrico [Matemàtiques i estadística]
(CA) lloc geomètric m
(EN) geometrical locus
(FR) lieu géométrique
(ES) lugar web [Economia i organització d'empreses]
(CA) lloc web m
(EN) website
(FR) site web
(ES) lugeon [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) unitat Lugeon f
(EN) lugeon
(ES) lumen [Energies]
sin. lm
(CA) lm m; lumen
(EN) lm; lumen
(FR) lm; lumen
Unitat de flux lluminós en el SI, que correspon al flux lluminós emès en forma isòtropa per una font puntual d'1 candela en un angle sòlid d'1 estereoradiant.
(ES) lumen [Física]
(CA) lumen n m
(EN) lumen
(FR) lumen
lm
(ES) lumíforo [Enginyeria química]
sin. luminóforo
(CA) luminòfor m
(EN) luminophore; lumiphore
(ES) luminancia [Ciències de la Terra]
(CA) luminància f
(EN) luminance
(FR) luminance
Quocient entre la intensitat de la llum emesa en una direcció per una superfície infinitesimal lluminosa i l'àrea d'aquesta superfície projectada ortogonalment a la direcció donada.
(ES) luminancia [Ciències de la visió]
(CA) luminància f
(EN) luminance
(FR) luminance
(ES) luminancia [Energies]
(CA) luminància f
(EN) luminance
(FR) luminance
Quocient entre la intensitat lluminosa emesa en una direcció per un element infinitament petit de la superfície al voltant d'un punt i l'àrea d'aquest element projectada ortogonalment sobre un pla perpendicular a la direcció donada.
(ES) luminancia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) luminància f
(EN) luminance
(ES) luminancia [Física]
(CA) luminància n f
(EN) luminance
(FR) luminance
(ES) luminancia energética [Energies]
sin. radiancia
(CA) luminància energètica f; radiància
(EN) radiance
(FR) luminance énergétique; radiance
Donats un punt d'una superfície i una certa direcció, quocient entre la intensitat de radiació en aquesta direcció d'un element infinitament petit de la superfície que envolta el punt considerat per l'àrea de la projecció ortogonal d'aquest element sobre un pla perpendicular a la direcció considerada.
(ES) luminaria [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) lluminària f
(EN) lighting fitting; luminaire
(ES) luminiscencia [Enginyeria química]
(CA) luminescència f
(EN) luminescence
(ES) luminiscencia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) luminescència f
(EN) luminescence
(ES) luminiscencia [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Aqüicultura]
(CA) luminescència
(EN) luminescence
(ES) luminiscencia [Física]
(CA) luminescència n f
(EN) luminescence
(FR) luminescence
(ES) luminiscencia de intercambio electrónico iniciada químicamente [Enginyeria química]
sin. LIEIQ [sigla]
(CA) LIEIQ [sigla]; luminescència d'intercanvi electrònic iniciada químicament f
(EN) chemically initiated electron exchange luminescenc; CIEEL [sigla]