Llistat alfabètic

S'han trobat 2187 resultats.

(CA) magnetòfon m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnetófono
(EN) tape recorder
(CA) magnetòfon multipista m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnetófono multipista
(EN) multitrack tape recorder
(CA) magnetohidrodinàmica n f [Física]
(ES) magnetohidrodinámica
(EN) magnetohydrodynamics
(FR) magnétohydrodynamique
(CA) magnetòmetre n m [Física]
(ES) magnetómetro
(EN) magnetometer
(FR) magnétomètre
(CA) magnetoòptica n f [Física]
(ES) magnetoóptica
(EN) magneto-optics
(FR) magnéto-optique
(CA) magnetopausa n f [Física]
(ES) magnetopausa
(EN) magnetopause
(FR) magnétopause
(CA) magnetoresistència n f [Física]
(ES) magnetorresistencia
(EN) magnetoresistance
(FR) magnétorésistance
(CA) magnetoresistència f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnetoresistencia
(EN) magnetoresistance
(CA) magnetoscopi m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnetoscopio
(EN) video tape recorder
(CA) magnetosfera f [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) magnetosfera
(CA) magnetosfera n f [Física]
(ES) magnetosfera
(EN) magnetosphere
(FR) magnétosphère
(CA) magnetotel·lúrica n f [Física]
sin. mètode magnetotel·lúric
(ES) magnetotelúrica; método magnetotelúrico
(EN) magnetotelluric method; magnetotellurics
(FR) magnétotellurique; méthode magnétotellurique
(CA) magnetró n m [Física]
(ES) magnetrón
(EN) magnetron
(FR) magnétron
(CA) magnetró m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) magnetrón
(EN) magnetron
(CA) magnetró m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnetrón
(EN) magnetron
(CA) magnitud f [Matemàtiques i estadística]
(ES) magnitud
(EN) magnitude
(FR) grandeur
(CA) magnitud f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnitud
(EN) magnitude
(CA) magnitud [Física]
sin. magnitud física n f
(ES) magnitud; magnitud física
(EN) physical quantity; quantity
(FR) grandeur; grandeur physique
(CA) magnitud n f [Física]
(ES) magnitud
(EN) magnitude
(FR) magnitude
(CA) magnitud absoluta n f [Física]
(ES) magnitud absoluta
(EN) absolute magnitude
(FR) magnitude absolue