Llistat alfabètic

S'han trobat 2089 resultats.

(ES) M-form [Economia i organització d'empreses]
sin. organización tipo M
(CA) M-form; organització de tipus M f
(EN) M-form
(FR) organisation type M
(ES) M1 [Economia i organització d'empreses]
sin. agregado monetario M1; cantidad de dinero
(CA) agregat monetari M1 m; M1; oferta monetària; quantitat de diner
(EN) monetary aggregate M1; money in circulation; money supply
(FR) agrégat monétaire M1
(ES) MAC [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. componente analógico multiplexado
(CA) component analògic multiplexat m; MAC [sigla]
(EN) MAC [sigla]; multiplexed analog component
(ES) MAC [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. control de acceso al medio
(CA) control d'accés al medi m; MAC [sigla]
(EN) MAC [sigla]; medium access control
(ES) macadam [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) macadam m
(EN) macadam
(ES) macadam [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) macadam m
(ES) machón central [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pilar central m
(EN) central core; wegde of unexcavated earth
(ES) macizo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) massís m
(EN) massif
(ES) macizo de apoyo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) terraplè de suport m
(EN) upstream shoulder
(ES) macizo de protección [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) terraplè de protecció m
(EN) downstream shoulder
(ES) macizo multicapa [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) massís multicapa m
(EN) multilayer system
(ES) macizo rocoso [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) massís rocós m
(EN) rock mass
(ES) macizo semiindefinido de Boussinesq [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) massís semiindefinit de Boussinesq m
(EN) Boussinesq half-indefinite massif
(ES) macizo semiindefinido de Winkler [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) massís semiindefinit de Winkler m
(EN) Winkler half-indefinite massif
(ES) macla [Enginyeria industrial:Enginyeria de materials]
(CA) macla
(EN) twin
(ES) macrocefalia [Economia i organització d'empreses]
(CA) macrocefàlia f
(EN) macrocephaly
(FR) macrocéphalie
(ES) macroclima [Ciències de la Terra]
(CA) macroclima m
(EN) macroclimate
(FR) macroclimat
(ES) macroclima [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) macroclima m
(ES) macrodatos [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dades massives
(EN) big data
(ES) macroeconomía [Economia i organització d'empreses]
(CA) macroeconomia f
(EN) macroeconomics
(FR) macro-économie